Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Η ταυτότητα του νέου Δήμου Ωραιοκάστρου

Η ταυτότητα του νέου Δήμου.Απο ποιές περιφέρειες αποτελείται.Ο Πληθυσμός.Το Νέο Δημοτικό Συμβούλιο.Οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.Οι εκλογές.Υποψηφιότητες.Η αναλογία συμμετοχής  γυναικών & ανδρών στα ψηφοδέλτια.

Γράφει ο Χρήστος Αλ.ΚουκουρούζηςΗ ταυτότητα του νέου Δήμου Ωραιοκάστρου
(Καλλιθέα-Μυγδονία-Ωραιόκαστρο)
     Ο νέος Δήμος Ωραιοκάστρου αποτελείται από τις τρείς περιφέρειες (όπως ονομάζονται πλέον οι πρώην και καταργηθέντες με τον Καλλικράτη Δήμοι) Καλλιθέας,Μυγδονίας και Ωραιοκάστρου.
Η Περιφέρεια Ωραιοκάστρου αποτελείται από την Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου
Η Περιφέρεια Μυγδονίας αποτελείται από την Δημοτική Κοινότητα Λητής και Δρυμού (Σύμφωνα με τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" ονομάζονται Δημοτικές Κοινότητες όσες έχουν πάνω από 2000 κατοίκους) και από την Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου (Ονομάζεται σύμφωνα με τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" Τοπική Κοινότητα όποια έχει κάτω από 2000 κατοίκους).
Η Περιφέρεια Καλλιθέας αποτελείται από την Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου,Νεοχωρούδας,Νέας Φιλαδέλφειας και Μεσαίου (Οικισμοί Μεσαίου,Πετρωτού,Μονολόφου)


Ο πλυθυσμός Με βάση την απογραφή του 2001

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
(Έδρα: Ωραιόκαστρο) 25.231
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.096
Τοπική Κοινότητα Μεσαίου 1.347
Τοπική Κοινότητα Νέας Φιλαδελφείας 826
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας 1.979
Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 1.944
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 7.239
Δημοτική Κοινότητα Δρυμού 2.487
Δημοτική Κοινότητα Λητής 3.030
Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου 1.722
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 11.896
Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου 11.896


ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Ωραιοκάστρου θα αποτελείται από 27 μέλη συν το Δήμαρχο.
       
Η Περιφέρεια Ωραιοκάστρου,δηλαδή η πόλη του Ωραιοκάστρου θα συμμετέχει στο 27μελές Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Δήμου με 13 μέλη.
Η Περιφέρεια Μυγδονίας δηλαδή ο πρώην Δήμος Μυγδονίας θα συμμετέχει στο 27μελές Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Δήμου με 8 μέλη.
Η Περιφέρεια Καλλιθέας,δηλαδή ο πρώην Δήμος Καλλιθέας θα συμμετέχει με 6 μέλη.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
Κάθε περιφέρεια θα έχει τους δικούς της υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους.
Κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει: Στην περιφέρεια Ωραιοκάστρου έως 20 υποψηφίους,στην περιφέρεια Μυγδονίας έως 12 υποψηφίους και στην περιφέρεια Καλλιθέας έως 9 υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους.


Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού θα περιλαμβάνει  τον υποψήφιο Δήμαρχο,τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της περιφέρειας (χωριστά),τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους των άλλων περιφερειών (χωριστά) και τους υποψήφιους Τοπικούς Δημοτικούς ή Κοινοτικούς Συμβούλους του τοπικού διαμερίσματος.
Για την εκλογή των Δημοτικών συμβούλων θα ψηφίζουμε τους υποψήφιους της περιφέρειας μας, βάζοντας έως τρεις σταυρούς και έναν τέταρτο μόνο σε υποψήφιο από κάποια άλλη περιφέρεια(πρώην Δήμο).Τα 3/5 των εδρών δηλαδή 16 καταλαμβάνει ο πλειοψηφών συνδυασμός και τα 2/5 δηλαδή 11 αναλογικά η αντιπολίτευση.


ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Η Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου δηλαδή η πόλη του Ωραιοκάστρου θα έχει 11μελές Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο.(Κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει έως 12 υποψήφιους Τοπικούς Δημοτικούς Συμβούλους)
Η Δημοτική Κοινότητα Δρυμού και Λητής θα έχουν 5μελές Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο (Κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει έως 6 υποψήφιους Τοπικούς Δημοτικούς Συμβούλους)
           Για την εκλογή των Τοπικών Δημοτικών Συμβούλων
(Ωραιόκαστρο,Λητή και Δρυμός) θα βάζουμε έως 2 σταυρούς.
Τα 3/5 των εδρών καταλαμβάνει ο πλειοψηφών συνδυασμός συνολικά στον Δήμο Ωραιοκάστρου δηλαδή του ΔΗΜΑΡΧΟΥ και τα 2/5 η Αντιπολίτευση.
          
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου θα εκλέγεται με ψηφοφορία από τους Τοπικούς Δημοτικούς Συμβούλους

Οι Τοπικές Κοινότητες
Οι Τοπικές Κοινότητες Μελισσοχωρίου,Πενταλόφου,Νεοχωρούδας,Νέας Φιλαδέλφειας και Μεσαίου θα έχουν 3μελή Τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια (Κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει έως 4 υποψήφιους Τοπικούς Κοινοτικούς Συμβούλους)

          Για την εκλογή των Τοπικών Κοινοτικών Συμβούλων (Μελισσοχώρι,Πεντάλοφος,Νεοχωρούδα,Νέα Φιλαδέλφεια και Μεσαίο) θα βάζουμε 1 σταυρό.
Οι έδρες κατανέμονται με απλή αναλογική σε όλους τους συνδυασμούς.
       Πρόεδρος Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου θα εκλέγεται αυτός που ο ίδιος και ο συνδυασμός του θα πλειοψηφήσει στις εκλογές της κάθε Τοπικής Κοινότητας. (Θα έχουμε ενδεχομένως το φαινόμενο να εκλεγούν αντιπολιτευόμενοι Πρόεδροι Τοπικών κοινοτήτων)


Αντιδήμαρχοι
Ο Νέος Δήμος Ωραιοκάστρου θα έχει 5 αντιδημάρχους


Συμμετοχή γυναικών-ανδρών
Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας και συμβούλων τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας που υπολογίζεται διακεκριμένα για κάθε δημοτικό συμβούλιο και κάθε συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

Σύμφωνα με το νέο τρόπο εκλογής των Δημοτικών Συμβούλων αλλά και με βάση όλα τα πιθανά εκλογικά σενάρια ο πλειοψηφών συνδυασμός για τον Δήμο Ωραιοκάστρου θα λάβει 3 ή 4 έδρες από την Περιφέρεια Καλλιθέας, 5 έδρες από την Περιφέρεια Μυγδονίας και 7 ή 8 έδρες από την Περιφέρεια Ωραιοκάστρου.Ολες οι άλλες έδρες θα διανεμηθούν αναλογικά στην Αντιπολίτευση.Αυτό σημαίνει ότι από πλευράς συμπολίτευσης οδεύουν σε υποχρεωτική αποστρατεία αρκετοί σημερινοί Δημοτικοί Σύμβουλοι αφού δεν «χωράνε» πλέον ούτε καν ως υποψήφιοι στους συνδυασμούς γεγονός που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην κατάρτιση τους.Μάλιστα αρκετές Κοινότητες δεν θα εκπροσωπηθούν με συμπολιτευόμενους Δημοτικούς Συμβούλους στον νέο Δήμο.Βέβαια διατηρείται όπως και παλαιότερα η δυνατότητα μέσω της μεταδημότευσης, υποβολής με "μεταγραφή" υποψηφιότητας σε άλλο ΔΗΜΟ.ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:


Βασικά σημεία του Νόμου-1

Βασικά σημεία του Νόμου-2

Βασικά σημεία του Νόμου-3


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Το blog kallithiotis δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.