Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

Ε.Ε.Θ: Όχι στο λαθρεμπόδιο λουλουδιών με πανεπιστημιακό άσυλο

Έκκληση στην Ελληνική Αστυνομία αλλά και τα Δημοτική Αστυνομία να λάβουν μέτρα ώστε να παταχθεί το λαθρεμπόριο λουλουδιών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απευθύνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Όπως έχει επανειλημμένα καταγγείλει το Ε.Ε.Θ., κατά τις ημέρες των ορκωμοσιών φοιτητών  εντός του Α.Π.Θ. παράνομοι πλανόδιοι μικροπωλητές πωλούν άνθη και ανθοδέσμες στους συγγενείς και οικείους των φοιτητών. Η διακίνηση αυτή γίνεται λαθραία, χωρίς οι πωλητές να πληρώνουν ΦΠΑ και φόρους ή να επιβαρύνονται από τα λειτουργικά έξοδα μίας επιχείρησης. Αποτελεί δηλαδή νόθευση του ανταγωνισμού και αθέμιτες πρακτικές σε σχέση με τις νόμιμες επιχειρήσεις του στεγασμένου εμπορίου.

Τα θέματα αυτά αναλύθηκαν σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ε.Ε.Θ. μεταξύ εκπροσώπων του και αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπροσώπων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο κ. Εμμανουήλ Σύλλης, Πρόεδρος Τμήματος Επαγγελματιών ΕΕΘ, ο κ. Σάββας Κεσίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής του ΕΕΘ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», οι επαγγελματίες-ανθοπώλες μέλη του ΕΕΘ, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, κ. Συμεών Ζούπας, κ. Ηλίας Λαζαρίδης, η κα. Βασιλική Κουμλελή και ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρίας του ΕΕΘ κ. Παύλος Καζαντζίδης.

Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησε ο κ. Χρήστος Ντάκουλας, Αστυνόμος Β΄, Προϊστάμενος Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου και τη Δημοτική Αστυνομία ο κ. Μιχαήλ Αλλαγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Αστυνόμευσης.

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την επιδότηση 10.000 ανέργων

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο «πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών» του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και, σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να την έχουν διακόψει έως την 31η Δεκεμβρίου 2011.
Οι ενδιαφερόμενοι, για να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
  • Είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός 12 μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής.
  • Είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο, πριν από την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης–επιχειρηματικού σχεδίου τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Οι δυνητικά δικαιούχοι που έχουν διακόψει την προηγούμενη δραστηριότητα έως 31/12/2011, πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν, μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
Ο συνολικός αριθμός των 10.000 δυνητικά ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος κατανέμεται ηλικιακά, ως εξής:
  • 18-29 ετών: 2.000 άτομα
  • 30-66 ετών: 8.000 άτομα
Ο/η διοικητής/τρια του Οργανισμού δύναται με απόφασή του/της να α) αναστείλει, β) να παρατείνει, γ) να λήξει τις προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα ανά ηλικιακή ομάδα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί και δ) να ανακατανείμει τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά ηλικιακή ομάδα.
Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για τρεις μήνες, μετά τη λήξη του προγράμματος.
Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:
  • Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%.
  • Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου.
  • Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.
  • Το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), ενώ οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη για την εφαρμογή των δράσεων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

Τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναλύθηκαν σε εκδήλωση του ΕΕΘ Μιχ. Ζορπίδης: «θέλουμε έναν διαφανή οργανισμό διαχείρισης»


Εξαιρετικά προβληματικό χαρακτήρισε το νομικό πλαίσιο που ισχύει στον τομέα της διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, ο Μιχάλης Ζορπίδης, που ζήτησε τη δραστική μεταρρύθμιση του, στο πρότυπο των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, μιλώντας στην ειδική εκδήλωση του Ε.Ε.Θ., που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη στις εγκαταστάσεις του.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Θ. τόνισε ότι το Επιμελητήριο συλλέγει κάθε χρόνο εκατοντάδες παράπονα και καταγγελίες για θέματα που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία πληρώνουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, που έχουν μουσική επένδυση στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους αρμοδίους να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή εμπειρία και να εφαρμόσουν ένα πλαίσιο ορθής λειτουργίας με διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Η εκδήλωση είχε ως τίτλο «Δημόσια εκτέλεση μουσικής: προκλήσεις και λύσεις» και στη διάρκεια της αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) Γιάννης Αντωνιάδης διαβεβαίωσε τους παρισταμένους ότι τα παλιά προβλήματα, που τόσο ταλαιπώρησαν τους επαγγελματίες ανήκουν πλέον στο παρελθόν και κάλεσε μάλιστα όποιον έχει υπόψιν του σκανδαλώδεις υποθέσεις να τις καταγγείλει στη Δικαιοσύνη. Ανέλυσε δε το νέο πλαίσιο λειτουργίας με τις εταιρίες διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών του Ε.Ε.Θ. για τον μηχανισμό είσπραξης και άλλα ζητήματα.

Ομιλητές ήταν ακόμη το μέλος του Νομικού Τμήματος του Ο.Π.Ι. Μαρία Μουστάκα και ο Στ. Μωραΐτης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης, ο οποίος χειρίστηκε από μέρους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων.

Όπως τονίστηκε στην εκδήλωση, ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να αναζητήσει από την ιστοσελίδα www.opi.gr την κατηγορία στην οποία ανήκει αλλά και πληροφορίες για τον τρόπο καταβολής των δικαιωμάτων.

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Απειλεί με λουκέτο ο ΕΦΕΤ το Καπάνι - Τι αλλαγές ζητάει

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ πρότεινε να εφαρμοστεί στο Καπάνι ένα πρόγραμμα ανάλογο με τη Βαρβάκειο Αγορά στην Αθήνα για την αναβάθμισή του.

Αυστηρότατο μήνυμα προς τους καταστηματάρχες της αγοράς Βλάλη, γνωστής στη Θεσσαλονίκη ως Καπάνι, έστειλε ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ Πολυχρόνης Πολυχρονίου μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας.

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019

Ενδιάμεσες εκπτώσεις 2019: Ξεκινούν αύριο Πέμπτη -Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή

Την Πέμπτη 2 Μαΐου ξεκινούν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 του μήνα, ωστόσο ούτε οι καταστηματάρχες είναι αισιόδοξοι πως θα κινηθεί η αγορά, αλλά
ούτε και οι καταναλωτές (μετά και τις διακοπές του Πάσχα) δείχνουν διατεθειμένοι για νέα έξοδα.

Πέφτει η αυλαία των ενδιάμεσων εκπτώσεων
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης δήλωσε σχετικά: «Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις αποτελούν πλέον ένα παρωχημένο θεσμό, που δεν βοηθάει τη λειτουργία της αγοράς, παρ' όλα αυτά οι επιχειρήσεις θα ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντας αξιόπιστα προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές».

Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή


Την Κυριακή 5 Μαΐου 2019, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Δήλωση του Νικόπουλου Γιώργου, πρώην προέδρου του Εμπορικού συλλόγου Ωραιοκάστρου.(για την ομοφωνη αποφαση Δημοτικού Συμβουλίου (θέμα 25)) για κλείσιμο της οδού Κομνηνών (περίοδο εορταστικού ωραρίου)

Προς τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων και τους συμμετέχοντες συμβούλους στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Με μεγάλη μου λύπη πληροφορήθηκα την χθεσινή ομόφωνη απόφαση σας για κλείσιμο λόγω '' ασφαλτόστρωσης '' στης 19 και 20/4 ενός από τους κεντρικότερους δρόμους της αγοράς μας, την οδό Κομνηνών. 
 Η απόφαση σας αυτή έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο, αλλά πολύ περισσότερο σε περίοδο συνεχόμενου εορταστικού ωραρίου, όπου τα μαγαζιά ευελπιστούν να δουν λίγο κόσμο στις επιχειρήσεις τους. 
Για αυτό ως μέλος της εμπορικής κοινότητας και πρώην πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Ωραιοκάστρου θα ήθελα να ανακαλέστε  την απόφαση αυτή και να την μεταθέσετε σε περίοδο όπου η αγοραστική κίνηση δεν θα είναι αυξημένη, ώστε να μην δημιουργήσετε επιπλέον προβλήματα στην τοπική αγορά.  

Γ. Νικόπουλος.

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Ζορπίδης κατά Χατζηγεωργίου: Ξέσπασε «πόλεμος» ανάμεσα στην υπουργό Μακεδονίας Θράκης και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

Η υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Ελευθερία Χατζηγεωργίου εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του προέδρου του Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, επειδή ο φορέας δεν θα μεταβεί στο επιχειρηματικό ταξίδι στα Σκόπια με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ολα ξεκίνησαν όταν ο Μιχάλης Ζορπίδης, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, απαντώντας «Enterprise Greece», τον φορέα που συντονίζει την αποστολή του πρωθυπουργού στη Β. Μακεδονία, ενημέρωσε ότι το Επιμελητήριο έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει σε καμία δράση που θα σχετίζεται με τη γειτονική χώρα, όσο αυτή χρησιμοποιεί ένα όνομα το οποίο δεν της ανήκει. «Το θέμα απασχόλησε την τελευταία συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας αποφάσισαν ομόφωνα ότι το ΕΕΘ προχωρά στην κίνηση αυτή ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίδρασης απέναντι σε μία πολιτική, που δεν εκφράζει τον ελληνικό λαό. Καμία από τις δράσεις αυτές δε μας αφορά. Για μας το όνομα της Μακεδονίας, που είναι μόνο ελληνικό, είναι ιερό και θα το υπερασπιστούμε με όποιον τρόπο μπορούμε», δήλωσε ο Μιχάλης Ζορπίδης.

«Υποκρισία και πατροδοκαπηλία»
Το « γάντι» σήκωσε η υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης, Ελευθερία Χατζηγεωργίου η οποία μιλώντας στον ρ/σ της ΕΡΤ 102, επιτέθηκε προσωπικά στον κ. Ζορπίδη. Χαρακτήρισε μάλιστα «υποκριτική» τη στάση του δεδομένου ότι δραστηριοποιείται στη γειτονική χώρα. Μάλιστα όπως «Πρόκειται για πατριδοκαπηλία και όχι πατριωτισμό» είπε η κα Χατζηγεωργίου αποκαλώντας υποτιμητικά τον κ. Ζορπίδη ως «αντιδήμαρχο του Παπαγεωργόπουλου».

«Η μόνη σου δράση είναι τα κομματικά ένσημα»
Ανταπαντώντας, ο Μιχάλης Ζορπίδης, είπε προς στην Ελευθερία Χατζηγεωργίου: «Με έκπληξη είδα ότι η υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης αναφέρθηκε στο πρόσωπο μου, σε δηλώσεις της. Ειλικρινά απορώ γιατί επέλεξε μία υπουργός, απαντώντας στη θέση ενός συλλογικού οργάνου, με αιρετή διοίκηση να κάνει προσωπικές επιθέσεις και μάλιστα αγενείς. Νομίζω ότι τα πολιτικά πρόσωπα οφείλουν να σέβονται τις απόψεις των φορέων της κοινωνίας μας, ακόμη κι αν διαφωνούν μαζί τους».


Και συνέχισε: «Νομίζω ακόμη ότι είναι καλύτερες οι επί της ουσίας απαντήσεις από τις προσωπικές επιθέσεις. Ανταπαντώ λοιπόν ότι η απόφαση του ΕΕΘ είναι συλλογική και όχι προσωπική μου. Η διοίκηση έκρινε και αποφάσισε. Επ’ αυτού ας σχολιάσει η κυβέρνηση. Κι ας αφήσει τις προσωπικές αιχμές, που είναι και άστοχες. Δεν είναι δουλειά της να επιτίθεται στους αιρετούς. Ως πρόεδρος του μεγαλύτερου εκτός Αθηνών, Επιμελητηρίου της χώρας, ως άνθρωπος που μοχθεί στην αγορά επί 40 χρόνια, ως παλιός αντιδήμαρχος, ως επί δεκαετίες συνδικαλιστής και ως ενεργός πολίτης με αγώνες και προσφορά, πορεία για την οποία είμαι υπερήφανος, θλίβομαι μπροστά σε τέτοιες συμπεριφορές. Που προέρχονται μάλιστα από άτομα που δεν έχουν κάποια δράση να παρουσιάσουν, εκτός από τα κομματικά τους ένσημα».

Δείτε την συνέντευξη του κ. Ζορπίδη στον τηλεοπτικό σταθμό Atlas, όπου εξηγεί την απόφαση του Επιμελητηρίου να μην μεταβεί στα Σκόπια:
 


ΖΟΡΠΙΔΗΣ-ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΕΘ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

ΕΕΘ: ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIAΣήμερα κλείνει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ο πολύ πετυχημένος κύκλος των σεμιναρίων για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με ελεύθερη και δωρεάν συμμετοχή.

Το τελευταίο από τα τέσσερα σεμινάρια για τα Social Media θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5.30 το απόγευμα, με πρωτοβουλία και διοργάνωση της Επιτροπής Εκπαίδευσηςς και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΔΣ του ΕΕΘ.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι να γνωρίσουν σε όλους τους επαγγελματίες τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία προβολής μίας
μικρομεσαίας επιχείρησης ή της δουλειάς ενός επαγγελματία.

Σήμερα, ειδικοί  για όλα τα μέσα του Διαδικτύου (Facebook, Instagram. Lnked In, Twitter κα) θα αναλύσουν τις θεματικές των Websites και των Google Ads.

Τα σεμινάρια θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Θ. (Αριστοτέλους 27).

ΕΕΘ: Ενημερωτική εκδήλωση για την οδηγία "IDD"

Το ΕΕΘ πρωτοπόρο στην ενημέρωση για τη νέα εποχή

Στο συμπέρασμα ότι η νέα οδηγία «IDD», που εισάγεται στην ελληνική νομοθεσία αλλάζει ριζικά το σκηνικό στον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης κατέληξε η ενημερωτική εκδήλωση, που διοργάνωσε την Πέμπτη το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική η ενημέρωση όλων των επαγγελματιών του κλάδου, τονίστηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Ασφαλιστικών και Τραπεζικών Θεμάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Στόχος του ΕΕΘ είναι να καταστεί αρωγός στην πληρέστερη ενημέρωση το και επιμόρφωση των μελών του επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τόνισε στην εισήγηση της η πρόεδρος της Επιτροπής Ματίνα Σιώχου, που αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις της επιτροπής, που περιλαμβάνουν δωρεάν σεμινάρια για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αλλά και στις παρεμβάσεις της για θέματα φορολογικά και ασφαλιστικά, καθώς και στο θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Στην παρέμβαση του ο συντονιστής της επιτροπής και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ και υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Κυρ. Μερελής τόνισε την απόλυτη στήριξη του ΕΕΘ στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές για την εφαρμογή της οδηγίας IDD, αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της επιτροπής, αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης συνδικαλιστικού οργάνου του κλάδου στη Θεσσαλονίκη.
«Είναι αλήθεια ότι η συγκεκριμένη Οδηγία επιφέρει σημαντικές αλλαγές για τις οποίες όλοι οι επαγγελματίες του χώρου θα πρέπει να ενημερωθούμε σωστά. Και το ΕΕΘ φιλοδοξεί να είναι πρωτοπόρος αυτής της προσπάθειας», τόνισε από την πλευρά του ο Κων. Λάσκος, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.

Οι δύο εισηγητές:


-Η Μυρτώ Χαμπάκη Μυρτώ (ΔIEΘNH Project OMIΛOY & Solvency II, OMIΛOΣ ARAG), στην εισήγηση της αναφέρθηκε αναλυτικά στα άρθρα της οδηγίας και στο νέο εργασιακό πλαίσιο που δημιουργείται πλέον, καθώς και στην αναγκαιότητα για γρήγορη και σωστή  προσαρμογή του κλάδου στη νέα οδηγία.

-Ο Δημ. Γαβαλάκης Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρόεδρος της επιτροπής ασφαλιστικών θεμάτων του ΕΕΑ, με  τη συμβολή του στη διαμόρφωση της IDD και τον εκσυγχρονισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ανέδειξε τις επιτυχίες που κερδήθηκαν για την διαμεσολάβηση, παρουσίασε τις αλλαγές που εισάγει η νέα νομοθεσία αλλά και τα πρακτικά θέματα που προκύπτουν  στις ανανεώσεις των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος στα πλαίσια των επιμελητηρίων.Στο τέλος απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους παραβρισκόμενους για τη νέα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή για τον κλάδο.

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Μιχ. Ζορπίδης: «Ιερή μας υποχρεώση να αγωνιστούμε για τη Μακεδονία»

Σήμερα το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνθηκε προς όλες τις αρχές του τόπου (Κυβέρνηση, Κόμματα, Βουλευτές, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμους), με την παρακάτω επιστολή:

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στο Μακεδονικό Ζήτημα, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας διακηρύσσει τα εξής:


«Κάθε απλός πολίτης έχει ιερή υποχρέωση να προασπίσει τα εθνικά δίκαια, την προσωπική και εθνική μας αξιοπρέπεια αλλά και το όνομα όπως και την ιστορική παρακαταθήκη της Μακεδονίας στα συλλαλητήρια, που αποτελούν την αμεσότερη λαϊκή έκφραση.


Το ΠΕΣΚΜ θεωρεί ότι η “Συμφωνία των Πρεσπών” είναι μία κακή συμφωνία και δεν θα πρέπει να κυρωθεί και καλεί την πολιτική ηγεσία της χώρας να μην προχωρήσει στην κύρωση της. Εκτός από τα εθνικά συμφέροντα θίγονται και επιχειρηματικά, καθώς τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα χρήσης του όρου «Μακεδονία» και των παραγώγων του στην ονομασία επιχειρήσεων και προϊόντων.


Είναι εκ των ων ουκ άνευ να τονιστεί ότι οι Έλληνες δεν επιθυμούμε να δούμε άλλο κράτος, που θα φέρει στην ονομασία του τον ελληνικό όρο «Μακεδονία».


Είναι ιδιαίτερα αρνητικό το γεγονός ότι με τη συμφωνία δίδεται το δικαίωμα της χρήσης το όρου «Μακεδονία», ενός καθαρού ελληνικού όρου σε μία ξένη χώρα, σε έναν άλλο λαό. Το όνομα αυτό, όπως έχουμε διαπιστώσει ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, αποτελεί το όχημα με το οποίο προωθούνται αλυτρωτικά σχέδια, παραποίηση ιστορίας και οικειοποίηση ιστορικών συμβόλων, γεγονότων και προσώπων.
Είναι εξαιρετικά αρνητικό το γεγονός ότι η χώρα μας για πρώτη φορά αναγνωρίζει «Μακεδονική» γλώσσα και εθνότητα στους κατοίκους του γειτονικού κράτους.

Το ΠΕΣΚΜ τονίζει τέλος ότι αποτελεί υποχρέωση τόσο της κυβέρνησης όσο και του συνόλου της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας να σεβαστούν την επιθυμία και τις ευαισθησίες του ελληνικού λαού».

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

ΕΕΘ: ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ


ΕΕΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Λαμπρή και φέτος η εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του ΕΕΘ στο Μέγαρο Μουσικής

Monday, 14 January 2019, 12:00 am

Λαμπρή ήταν και φέτος η εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που φιλοξενήθηκε στο φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Μαργαρίτη Σχοινά, επικεφαλής εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσία πολιτικών και εκπροσώπων αρχών και φορέων της πόλης. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών, μετ...

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Αντίθετο το ΕΕΘ στις νέες διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας! ΕΕΘ: απαράδεκτη, παράνομη και απάνθρωπη η κατάργηση σύνταξης!Απαράδεκτες, παράνομες και απάνθρωπες χαρακτηρίζει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τις διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου (4387) για τις συντάξεις χηρείας και ζητά την κατάργηση τους και την επαναφορά των προϋποθέσεων του προηγούμενου νομικού πλαισίου.

Το Ε.Ε.Θ. εκτιμά ότι οι ισχύουσες διατάξεις διακόπτουν χιλιάδες συντάξεις χηρείας και οι δικαιούχοι τους θα έρθουν αντιμέτωποι με την απόλυτη φτώχεια! Οι διατάξεις αυτές, πέρα από απάνθρωπες είναι και παράνομες γιατί παραβιάζουν την βασική αρχή της αναλογικότητας, καθώς όταν ισχύσουν , στις περισσότερες περιπτώσεις οι δικαιούχοι θα χαρίσουν χρήματα από τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία, αφού οι συντάξεις θα είναι πολύ χαμηλότερες των εισφορών που καταβλήθηκαν!
Το Ε.Ε.Θ. ζητά να ισχύσει το προηγούμενο νομικό καθεστώς , σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις, τα όρια της ηλικίας και το ποσοστό απονομής της σύνταξης του θανόντος που δικαιούται ο εν ζωή σύζυγος. Εκτιμά επίσης ότι η κατώτατη σύνταξη κάθε δικαιούχου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από το άθροισμα της εθνικής σύνταξης και του αναλογικού ποσού από πού προκύπτει από τις ημέρες ασφάλισης.
Ζητά τέλος, για τα ορφανά παιδιά (18-24 ετών), που φοιτούν σε ιδιωτικά ΙΕΚ να υπάρξει Νομοθετική πρόβλεψη για την απονομή αναλογικής Σύνταξης, όπως προβλέπεται για τα παιδιά που φοιτούν στα Δημόσια ΙΕΚ.

«Ζητούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην τροποποίηση των διατάξεων αυτών και να θεσμοθετήσει ένα πλαίσιο που θα υπακούει στην κοινή λογική και όχι στην στυγνή αρχή της εξοικονόμησης χρημάτων», τόνισε για το θέμα ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Θ. Μιχάλης Ζορπίδης.

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΙΧ. ΖΟΡΠΙΔΗΣ: «ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Τέσσερις προτάσεις για συγκεκριμένες αλλαγές, που μόλις θεσμοθετηθούν θα βάλουν ταφόπετρα στο λαθρεμπόριο και παρεμπόριο καπνικών και άλλων προϊόντων, υποβάλει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προς την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα.
«Είναι προτάσεις που δεν έπεσαν από τον ουρανό, αλλά προέκυψαν από την σύσκεψη, που συγκάλεσε το Επιμελητήριο μας, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι φορείς, που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της γάγγραινας του λαθρεμπορίου. Καλούμε την κυβέρνηση και τα κόμματα να προχωρήσουν άμεσα στην θεσμοθέτηση τους, για να αποδείξουν έτσι ότι πραγματικά ενδιαφέρονται να σταματήσουν αυτήν την κοινωνική πληγή, που πλήττει όχι μόνο την εικόνα μίας πόλης αλλά πολύ περισσότερο τους νομιμόφρονες επαγγελματίες», τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης.

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Εξαιρετικά θετική θεωρεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τη ρύθμιση των 120 δόσεων, που την προηγούμενη εβδομάδα έθεσε σε ισχύ η κυβέρνηση.

Πολλά τα εμπόδια για τη ρύθμιση των 120 δόσεων
Οι προτάσεις του ΕΕΘ για μία καλύτερη διαδικασία
 
Εξαιρετικά θετική θεωρεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τη ρύθμιση των 120 δόσεων, που την προηγούμενη εβδομάδα έθεσε σε ισχύ η κυβέρνηση. Ωστόσο, έπειτα από καταγγελίες πολλών μελών του αλλά και μελέτη που διεξήγαγαν οι επιστημονικοί του συνεργάτες διαπιστώνει ότι υπάρχουν εμπόδια στην υπαγωγή των επαγγελματιών, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε απόρριψη την συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων.

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για μεταβιβάσεις ακινήτων με την επιβολή κτηματολογικών τελών.

Στη Βουλή έχει κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο των 1.326 σελίδων και των 400 άρθρων που θα φέρει πολλές ανατροπές.
Από τα πρώτα ζητήματα που ξεχωρίζουν είναι η κατάργηση των φυσικών πλειστηριασμών και η διενέργεια μόνο ηλεκτρονικών, προκειμένου να περιοριστεί και η επικοινωνιακή ζημιά που κάνουν στην κυβέρνηση οι εικόνες από τα πεδία μαχών των Ειρηνοδικείων. Επιπλέον ψηφίζεται το μαχαίρι στα επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων, γίνονται πιο δύσκολες οι απεργίες κάτι που προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Ηδη η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου βρέθηκε αντιμέτωπη με μέλη του ΠΑΜΕ. Παράλληλα έρχονται διατάξεις για νέα καζίνο,μ ενώ οι ανατροπές συνεχίζονται για εκπαιδευτικούς, φαρμακεία, αρτοποιεία.
Οι ανατροπές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο :

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΕΕΘ: Να καταργηθεί απόφαση που επιβάλει P.O.S. στα σχολικά κυλικεία

Αποτέλεσμα εικόνας για εεθΤην κατάργηση απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία επιβάλλεται η εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (P.O.S.), στα σχολικά κυλικεία ζητά με επιστολή του στον Ευκλ. Τσακαλώτο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση έχει ξεσηκώσει τις δριμύτατες αντιδράσεις των κυλικειαρχών, που υποχρεώνονται σε μία εξαιρετικά υψηλή δαπάνη, χωρίς όμως την παραμικρή χρησιμότητα!

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Σήμερα μουσική βραδιά στη ROMA PIZZA Ωραιοκάστρου


Roma Pizza Ωραιοκάστρου
Σήμερα στις 9:30 μ.μ. - 12:30 π.μ. 
 Θεσσαλονίκης 76 με Κονταξοπούλου γωνία.
 Ώρες λειτουργίας 12:30πμ με 12:30μμ 
Τηλέφωνο κρατήσεων 2310689500, 2310692373

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Μιχ. Ζορμπίδης: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Θ


Θεσσαλονίκη 8-12-2017

Φίλες και Φίλοι
Αγαπητά Μέλη του Ε.Ε.Θ.
Θέλω με αυτή μου την επιστολή να  σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που για μια άλλη φορά  δείξατε  σε  εμένα και το συνδυασμό μου «Ισχυρό Επιμελητήριο» στις πρόσφατες  Επιμελητηριακές Εκλογές

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΕΘ


ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκλογές Επιμελητηρίου 2017
Τα αποτελέσματα των συνδυασμών διαμορφώνονται ως εξής:
 
«Βιοτεχνική Συμμαχία» - Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ποσοστό 66,58% και 27 έδρες 

«Ένωση Βιοτεχνών - Νέοι Ορίζοντες» – Γιάννης Φωτιάδης, ποσοστό 23,33%, 10 έδρες 

«Βιοτεχνική Συνεργασία» - Αθανάσιος Νικολόπουλος 5,85%, 2 έδρες 

«Βιοτεχνική Αλληλεγγύη»- Παύλος Κολοβός 1,89%, 1 έδρα 

«Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Μικρών και

 αυτοαπασχολούμενων βιοτεχνών Θεσσαλονίκης» - Πασχάλης Κυριακού 1,40%, 1 έδρα.