Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

«Αφιερωμένη(;) στον απερχόμενο δήμαρχο η παράσταση του Γ. Μαλούχου»Αναμφισβήτητα, ο Γιάννης Μαλούχος είναι ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες εκφραστές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η καλλιτεχνική του αξία και το επαγγελματικό του ήθος είναι γνωστά, εδώ και δεκαετίες, στο φιλοθεάμον κοινό. Ωστόσο, η χθεσινή ερμηνεία του γνωστού ηθοποιού στο μονόπρακτο «Ο δήμαρχος» έμοιαζε ως… αφιέρωμα στον απερχόμενο δήμαρχο, αν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός ότι ο κ. Μαλούχος ευχαρίστησε επανειλημμένα τον κ. Σαραμάντο για την εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν του στο δημοτικό κτίριο «Παύλος Μελάς». Επιπλέον, αποτέλεσε αντικείμενο δυσμενούς σχολιασμού το ότι ο κατά τ’ άλλα, συμπαθής ηθοποιός δεν δίστασε να ευχηθεί στον απερχόμενο δήμαρχο καλή επιτυχία(!) στις επερχόμενες εκλογές, αγνοώντας την παρουσία άλλων συνυποψήφιων στην εκδήλωση. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του αξιόλογου ερμηνευτή αποτελεί ατυχές περιστατικό που δεν διακατέχεται από δόλο και σκοπιμότητα, στοιχεία τα οποία σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με την προσωπικότητα του κ. Μαλούχου.      
  
Γραφείο Τύπου

Ανοίγουν αύριο τα φαρμακεία

Ανοίγουν από αύριο τα φαρμακεία, με τους φαρμακοποιούς να αναζητούν πλέον άλλες μορφές αντίδρασης και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Κυριάκο Θεοδοσιάδη, να ανακοινώνει την αποχώρησή του από το κόμμα της ΝΔ.

Κατάτμηση έργου στο Ωραιόκαστρο; Τι συμβαίνει Δήμαρχε;

Αναδημοσίευση απο το blog taxalia
 
Ένα από τα «περίεργα» Ευρωπαικά προγράμματα που ανέλαβε να υλοποιήσει ο δήμος Ωραιοκάστρου είναι το επονομαζόμενο «CIVILWATER».
Διαβάζουμε στο troxos.gr:

Το έργο ‘’Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area’’ (Διατήρηση και διασφάλιση ποιότητας δημοτικού νερού στη διασυνοριακή περιοχή) (CIVILWATER) εντάσσεται στην 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013. 

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη « το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη αναλυτικών προτύπων εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά για την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων του αστικού ιστού με στόχο την εξοικονόμηση νερού, τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων από τα σημεία υδροληψίας έως τα σημεία κατανάλωσης, την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της αποτελεσματικότητας λειτουργίας των δικτύων για έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων και τη μείωση του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και άρδευσης αστικού πρασίνου. 

Στο πλαίσιο του έργου ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα αναλάβει:
1) Εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την εγκατάσταση: 
α) αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του δικτύου ύδρευσης με χρήση τηλεμετρίας και β) αυτοματοποιημένου συστήματος άρδευσης αστικού πρασίνου (προϋπολογισμού 30.000 ευρώ).
2) Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του δικτύου ύδρευσης με χρήση τηλεμετρίας (προϋπολογισμού 140.000 ευρώ).
3) Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος άρδευσης αστικού πρασίνου (προϋπολογισμού 90.000 ευρώ).
4) Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης της επιχειρησιακής λειτουργίας των δύο πιλοτικών συστημάτων (προϋπολογισμού 30.000 ευρώ).
5) Δράσεις δημοσιότητας και διαχείρισης του έργου (προϋπολογισμού 28.000 ευρώ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Δήμου Ωραιοκάστρου για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων στο πλαίσιο του έργου CIVILWATER θα ανέλθει στο ποσό των 318.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).».

Ας δούμε όμως πως διαχειρίστηκε, μέχρι σήμερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο Σαραμάντος.
Το δημοτικό συμβούλιο με την 358/2013 απόφαση ενέκρινε την 31/2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου και η Οικονομική Επιτροπή με την 278/2013 απόφαση καθόρισε τους όρους ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο.
Μάλιστα ο Σαραμάντος προχώρησε στην αρ. πρωτ. 38963/28-11-2013 προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία.

Όμως, η Οικονομική Επιτροπή με την 367/2013 απόφαση ανακάλεσε και επανακαθόρισε τους όρους του διαγωνισμού, ενώ στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 55/2014 απόφαση ακύρωσε την 367/2013 απόφασή της «λόγω ασάφειας της τεχνικής μελέτης για την υλοποίηση του έργου και σύμφωνα με το εισηγητικό της απόφασης οι όροι της διακήρυξης θα καθοριστούν εκ νέου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας και λήψη εγκριτικής, των σχετικών μελετών , με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.».

Κι έτσι, φθάσαμε σε νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για την ακρίβεια σε τρεις αποφάσεις (61, 62, 63 του 2014) αφού η μια μελέτη (31/2013) τώρα έγιναν τρεις (5, 6, 7 του 2014), δηλαδή το έργο έσπασε στα τρία, ως εξής:
1) Υπ’ αριθμ. 7/2014 μελέτη με τίτλο: « Υπηρεσίες σχεδιασμού και εγκατάστασης πιλοτικών συστημάτων και Επιχειρησιακή Αξιολόγηση εφαρμογών ορθολογικής διαχείρισης υδάτων αστικών περιοχών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με το ακρωνύμιο CIVILWATER», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  23%).
2) Υπ’ αριθμ. 6/2014 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με το ακρωνύμιο CIVILWATER» προϋπολογισμού 230.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
3) Υπ’ αριθμ. 5/2014 μελέτη με τίτλο: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με το ακρωνύμιο CIVILWATER», προϋπολογισμού 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Βλέπουμε δηλαδή, ότι εκεί που είχαμε ένα έργο με προυπολογισμό 315.000 ευρώ (οι 3.000 ευρώ προορίζονται για έξοδα ταξιδιών) και το οποίο θα έβγαινε (βάσει της νομοθεσίας) σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, τώρα το έργο έσπασε στα τρία κι έτσι δεν θα γίνει ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. 
Τι θα γίνει; Για το κομμάτι με προυπολογισμό 230.000 ευρώ θα πραγματοποιηθεί τακτικός διαγωνισμός (όχι διεθνής), για το κομμάτι με προυπολογισμό 60.000 ευρώ θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός και για το κομμάτι με προυπολογισμό 25.000 ευρώ θα γίνει απευθείας ανάθεση. 
Το αποτέλεσμα βέβαια θα είναι η σπατάλη των χρημάτων αφού «σπάζοντας» το έργο στα τρία η έκπτωση θα είναι μικρότερη και πιθανόν το έργο που θα πραγματοποιηθεί να είναι κατώτερης ποιότητας.

Το ότι το «σπάσιμο» του έργου έγινε για να ωφεληθούν κάποιοι ημέτεροι φαίνεται πολύ καθαρά από την αιτιολόγηση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία ακύρωσε την απόφαση για διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό «λόγω ασάφειας της τεχνικής μελέτης». Μα, αν η τεχνική μελέτη ήταν ασαφής θα διορθωνόταν και θα γινόταν σαφής, δεν θα «έσπαγε» στα τρία.

Δυστυχώς, τίποτε από όλα τα παραπάνω δεν έπεσε στην αντίληψη της αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου (οι περισσότεροι υπερψήφισαν). Έχουν όμως τη δυνατότητα ακόμα και τώρα να ζητήσουν την ακύρωση των σκανδαλωδών αυτών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής.

Δεν έχουμε βρει σχετική διάψευση. Τι συμβαίνει Δήμαρχε;

Πλήρης δραστηριοτήτων η χθεσινή μέρα για την ΕΠΩΦ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 57013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ & FAX 2310 694652
e mail: oraman@oraman.eu                                                                                                                                       ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
                                                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     Πλήρης δραστηριοτήτων η χθεσινή μέρα για την ΕΠΩΦ . Το πρωί η χορευτική ομάδα ποντιακών χορών ενηλίκων παρουσίασε ένα πρόγραμμα χορών συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Σύλλογος φίλων αυτιστικού ατόμου ΕΛΠΙΔΑ στο Ωραιόκαστρο. Επί τη ευκαιρία εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στους διοργανωτές της τόσο μαζικής εκδήλωσης ευχόμενοι την επόμενη χρονιά να είναι ακόμη πιό μαζική.
     Το απόγευμα, η χορωδία ποντιακού ρεπερτορίου πήγε στο Πανόραμα όπου συμμετείχε στο 1ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ που διοργάνωσε ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη/Αντιδημαρχία Πολιτισμού- Αθλητισμού και Νεολαίας. Κατά γενική ομολογία η χορωδία μας ήταν μακράν η καλύτερη απ όλα τα συμμετέχοντα σχήματα και απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα του πολυπληθούς κοινού.
     Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε και στη φιλοξενία που επεφύλαξε η ΕΠΩΦ στις αποστολές τόσο του 2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ όσο και του γυμνασίου απ την πόλη Dettmold Γερμανίας που αντάλλαξαν επισκέψεις αμοιβαίες στα πλαίσια του προγράμματος Comenius. Οι δυό αποστολές αφού παρακολούθησαν τις πρόβες της χορευτικής μας ομάδας- στην οποία και συμμετείχαν- στη συνέχεια εισήλθαν στο εντευκτήριο του συλλόγου όπου τους έγινε μια ενημέρωση για τον Πόντο και τον ποντιακό ελληνισμό. Οι συνοδοί καθηγητές των γερμανών μαθητών έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα, καθώς και οι μαθητές. Στο τέλος η ΕΠΩΦ προσέφερε τιμητικό δείπνο προς τιμή και των δυο αποστολών, επιδίδοντας σε κάθε μέλος από μια τσάντα με αναμνηστικα θέματα ποντιακού ενδιαφέροντος.
     Τέλος, στα πλαίσια του κοινωνικού της έργου, η ΕΠΩΦ παρέδωσε στον σύλλογο παραπληγικών Βορείου Ελλάδος 9 πλαστικούς σάκκους μεγάλους με πλαστικά μπουκάλια και 5 πλαστικές τσάντες σούπερ μάρκετ με πλαστικά καπάκια. Αυτά θα τα χρησιμοποιήσει ο σύλλογος παραπληγικών για να αγοράσει αναπηρικά αμαξίδια για τα άπορα μέλη του.
                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                   ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ                                ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΜΑΤΟ ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΥ

Ένα νικηφόρο και συνάμα παραγωγικό Σαββατοκύριακο στις 29 και 30 Μαρτίου πέρασε για τις ομάδες του ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΥ.
  Αναλυτικά:
  * Το Σαββάτο η Α΄ ομάδα των Παγκορασίδων νικώντας με 3—2 σετ την ομάδα του Ν. ΒΟΤΣΗ πέρασε στην Γ΄ φάση του πρωταθλήματος Παγκορασίδων.
 * Την Κυριακή η Β΄ ομάδα των Παγκορασίδων νικώντας με 3—0 σετ εκτός έδρας την Β΄ ομάδα του ΒΑΟ έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τους αγώνες της και τερμάτισε στην 4η θέση από τις 8 ομάδες του ομίλου της.
 *  Την Κυριακή η ομάδα των Γυναικών κέρδισε στο ΔΑΚ Θέρμης την ομάδα του Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ με 3—1 σετ και εξασφαλίζει κατά μεγάλο ποσοστό την τρίτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Ο αγώνας ξεκίνησε άσχημα για την ομάδα του ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΥ αφού έχασε εύκολα το πρώτο σετ. Η έκπληξη ήρθε στη συνέχεια αφού ο προπονητής κ. Κύρκος  άφησε στο πάγκο τις περισσότερες μεγάλες αθλήτριες  και ξεκίνησε το 2ο σετ με τρεις παγκορασίδες και δυο κορασίδες. Το πάθος για διάκριση ήταν τόσο μεγάλο για τις μικρές παίκτριες που έπαιξαν τόσο καλά και έκαναν την μεγάλη ανατροπή κερδίζοντας τον αγώνα με 3—1σετ.Το ρίσκο του προπονητή ήταν τόσο μεγάλο όσο και η νίκη των μικρών αθλητριών.

   Η σύνθεση της ομάδας του Μυγδονιακού ήταν: Λαδοπούλου Κυριακή, Κύρκου Σταματία, Γραμμένου Σωτηρία, Συροπούλου Άρτεμις, Τράικου ¨Ερση, Μανιάτη Αγγελική, Σαμαλέκη Αικατερίνη, Μυγδανάλευρου Ευαγγελία, Λάκη Ειρήνη, Νίκα Κωνσταντίνα, Χατζησακούλα Χριστίνα, Παναγιωτίδου Αικατερίνη, Καραγιάννη Θεοπούλα. 

Κλείνει η ψαλίδα Τζιτζικώστα - Ιωαννίδη


Ντέρμπι ανάμεσα στον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Απόστολο Τζιτζικώστα καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας Interview


Ντέρμπι ανάμεσα στον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Απόστολο Τζιτζικώστα καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου ο κ. Τζιτζικώστας συγκεντρώνει ποσοστό 21,4% έναντι 20,9% που συγκεντρώνει ο κ. Ιωαννίδης.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ο κ. Ιωαννίδης πρέπει να ανεβάσει στροφές στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες και στο Κιλκίς, ενώ ο κ. Τζιτζικώστας εμφανίζεται αδύναμος σε Χαλκιδική, Ημαθία και Πιερία.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον «ΕΤ» στα συν του «κόουτς» είναι ότι δείχνει να συσπειρώνει τους ψηφοφόρους της ΝΔ, καθώς το ποσοστό αγγίζει το 43%, ενώ οι γαλάζιοι που επιλέγουν τον εν ενεργεία περιφερειάρχη είναι περίπου στο 31%.
Στον πρώτο γύρο ακολουθούν η Δέσποινα Χαραλαμπίδου (ΣΥΡΙΖΑ) με 10,8%, ο Γιάννης Ζιώγας (ΚΚΕ) με 6,2%, ο Μάρκος Μπόλαρης (ΔΗΜΑΡ) με 5,2%, η Νιόβη Παυλίδου με 1,4%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 18,4%, ενώ άλλος/κανένας απαντά το 10,1%.
Αναφορικά με τον δεύτερο γύρο ο κ. Τζιτζικώστας συγκεντρώνει ποσοστό 30,6% έναντι 27,4% που συγκεντρώνει ο κ. Ιωαννίδης.
Πηγή: voria.gr

Ιατρική εκδήλωση στη Νεοχωρούδα


Δόξα Πενταλόφου-Καμπανιακός 2-1. Όλα τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής στο 2ο όμιλο. Βαθμολογία

Η Δόξα Πενταλόφου πήρε το ντέρμπι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία.

Στον αγώνα που έγινε στο γήπεδο Πενταλόφου προηγήθηκε η ΔΟΞΑ στο 33’ με  τον Ιβάνοφ και ισοφάρισε ο Καμπανιακός στο 40’ με τον Χρήστου. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Καμπανιακός  είχε δοκάρι στο 62’ με κεφαλιά του Ραγκαβίνα .
Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 78’ με τον  Μίλτο Σαπάνη, που έκανε το 2-1   ανεβάζοντας την ομάδα του Πενταλόφου στην 7η θέση της κατηγορίας και ποιο κοντά στην σωτηρία.

ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ηλίας Σαπάνης): Καστανίδης, Σεΐζης, Γαβριηλίδης, Γραικός, Σαπάνης Ι., Ταΐρης, Σαπάνης Μ., Σκέντο (63’ Δαλκίδης), Νάσης (90’ Τούσιας), Ιβάνοφ, Σαρμουρλής (71’ Βακουφάρης)

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ (Νίκος Υφαντίδης): Παππάς, Παπάζης, Γκόλτσης, Δουρμούζης, Ραγκαβίνας, Αντωνιάδης, Υψηλός (70’ Μουρουζίδης), Χατζόπουλος, Χρήστου, Κουντουράς, Γαβανάς (80’ Τρικαλινός)


Όλα τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής 
Δόξα Πενταλόφου-Καμπανιακός 2-1
Κάστορας-Θεσπρωτός 1-3
Κοζάνη-ΑΕΛ 1-4
Πρέβεζα-Εθνικός Φιλιππιάδας 0-2
Πυρσός Γρεβενών-Οικονόμος Τσαριτσάνης 1-2
Κεραυνός Θεσπρωτικού-Όλυμπος Κέρκυρας 4-1
Οδυσσέας Κορδελιού-Τηλυκράτης Λευκάδας (3-0 α.α)
Δόξα Κρανούλας-Καστοριά 2-2


Η Βαθμολογία ( σε 23 αγώνες)
1. AEΛ 54
——————————————
2. Οικονόμος Τσαριτσάνης 48
3. Κοζάνη 46
4. Εθνικός Φιλιππιάδας 42
5. Οδυσσέας Κορδελιού 41
6. Καστοριά 40
7. Δόξα Πενταλόφου 39
8. Θεσπρωτός  39
—————————————-
Θέσεις υποβιβασμού
9. Καμπανιακός 36
10. Πυρσός Γρεβενών 33
11. Δόξα Κρανούλας 29
12. Πρέβεζα 21
13. Κάστορας 17
14. Κεραυνός Θεσπρωτικού 17
15. Όλυμπος Κέρκυρας 14
16. Τηλυκράτης Λευκάδας -έχει παραιτηθεί από το πρωτάθλημα.Η επόμενη 24η αγωνιστική (06/04)

ΑΕΛ-Δόξα Πενταλόφου
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Κοζάνη
Θεσπρωτός-Πρέβεζα
Εθνικός Φιλιππιάδας-Κεραυνός Θεσπρωτικού
Καμπανιακός-Οδυσσέας Κορδελιού
Όλυμπος Κέρκυρας-Δόξα Κρανούλας
Τηλυκράτης-Καστοριά  (0-3 α.α.)
Κάστορας-Πυρσός Γρεβενών

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Δεσμεύσεις Α. Γαβότση για νερό, συγκοινωνιακό και σχολική στέγη από το ΔΡΥΜΟ

Τις προτάσεις της «Πολιτείας με Όραμα» για το νερό, το συγκοινωνιακό και τη σχολική στέγη, παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στο ΚΑΠΗ Δρυμού. Ειδικότερα, ο επικεφαλής της «Πολιτείας με Όραμα» επανέλαβε την πρόταση για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης που θα μεταφέρει νερό από το Ωραιόκαστρο στο Μελισσοχώρι, το οποίο στη συνέχεια, θα αναμειγνύεται με το νερό της Μυγδονίας.

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της «Ελιάς»

Σε ειδική εκδήλωση στον Κεραμεικό παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της «Ελιάς», πρόσωπα που όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, εκπροσωπούν την ενότητα, την ανανέωση, την ποιότητα και το ήθος της συνεργασίας.
Μεταξύ των ονομάτων που θα συμμετάσχουν στο ευρωψηφοδέλτιο είναι ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και  η Αφροδίτη Αλ Σαλεχ, η πρώην υπουργός Κατερίνα Μπατζελή, η ευρωβουλευτής Συλβάνα Ράπτη, καθώς και η Εύα Καϊλή, ο Νίκος Μπίστης και ο Παντελής Καψής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα

Η κυβέρνηση δια στόματος Βενιζέλου εισηγείται την απόρριψή της - Δεν έχει παρέλθει το 6μηνο που απαιτείται με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας του Σώματος από την προηγούμενη πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης
Πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, χαρακτήριζοντας τον κύριο εκτελεστή συμβολαίου θανάτου κατά της ελληνικής κοινωνίας.
Απαντώντας στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Σταμάτης τον κατηγόρησε για λαϊκισμό και αντέτεινε ότι η κυβέρνηση θα ξεκινήσει την διαδικασία συζήτησης της άμεσα γιατί η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο.

Διακόπηκε η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου

Το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής περιγράφει τη διαδικασία υποβολής πρότασης δυσπιστίας.
Σύμφωνα με όσα ορίζονται εφόσον κατατεθεί η πρόταση, η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της για δύο ημέρες, εκτός αν η κυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας, πράγμα που έγινε όταν ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Σταμάτης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποδέχεται άμεσα να ξεκινήσει η συζήτηση.
Σύμφωνα με το 142 διακόπτεται η συζήτηση του νομοσχεδίου και λίγη ώρα μετά, στις πέντε και μισή απόψε, ξεκινά η συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που θα ολοκληρωθεί το αργότερο τα μεσάνυχτα της Τρίτης με ονομαστική φανερή ψηφοφορία.
Πριν λίγο η αντιπρόεδρος της Βουλής Μαρία Κόλλια ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει συνεννόηση με το νομικό τμήμα της Βουλής προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν η συζήτηση μπορεί να ξεκινήσει καθώς με το άρθρο 142 παράγραφος 6 πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να υποβληθεί πριν περάσει εξάμηνο από την απόρριψη προηγούμενης όμοιας πρότασης. Τον περασμένο Νοέμβριο (8/11) από τον ΣΥΡΙΖΑ είχε κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με φόντο τις εξελίξεις στην ΕΡΤ και είχε ως θέμα την οικονομική πολιτική.

Δήλωση υποψηφιότητας Ν. Μηλώση με τον Γ. Ιωαννίδη

milosis_nΝικόλαος Δημ. Μυλώσης
Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας ε.α.
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Φίλες και φίλοι
Ζούμε σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουμε μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Μια εποχή που έχει ανάγκη τη συνεχή ενεργή συμμετοχή μας στον αγώνα για την αποκατάσταση των αδικιών, που μπορεί να είναι αποτελεσματικός μόνο μέσω της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΣΙΟΥ* ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα δυσμενής οικονομική κατάσταση που διέρχεται η χώρα μας και κατά συνέπεια οι πολίτες, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων, της αύξησης της φορολογίας (έμμεσης και άμεσης), των μαζικών απολύσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, της ανυπαρξίας νέων θέσεων εργασίας για τους απολυμένους και τους νέους, δημιουργεί την ανάγκη ενίσχυσης νέων δομών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης στους Δήμους.
Οι βασικοί πυλώνες της πολιτικής μας, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνίστανται στην ουσιαστική παρέμβαση μας με σκοπό την άμεση ενίσχυση όλων των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την υφιστάμενη κατάσταση.
Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε για την πλήρη εφαρμογή των παρακάτω δράσεων, με γνώμονα τον Δημότη:

ΟΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΥ ΣΤΗ Γ΄ ΦΑΣΗ

Δελτίο τύπου

Σάββατο 29/3/2014
Για τα χιαστί παιχνίδια των ομάδων που προκρίθηκαν στη Β΄ φάση του πρωταθλήματος Παγκορασίδων βόλεϊ της ΕΠΕΣΘ, τα κορίτσια του ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΥ κέρδισαν και στο γήπεδο τους στο Δρυμό την πολύ καλή ομάδα του Ν. ΒΟΤΣΗ με σκορ 3—2 σετ. Οι μικρές αθλήτριες του Μυγδονιακού αφού προηγήθηκαν με 2—0 και εξασφάλισαν την πρόκριση στην επομένη φάση, χαλάρωσαν και πήγαν το παιχνίδι στο τάιμ-μπρέικ. Εκεί συγκεντρώθηκαν και πήραν το παιχνίδι.
Βεβαίως προηγήθηκε η μεγαλειώδη νίκη τους την Πέμπτη 27/4ου στον πρώτο αγώνα επί της ομάδος του Ν. ΒΟΤΣΗ και μέσα στο γήπεδο τους στου Βότση με σκορ 3—0 σετ.
Τα κορίτσια του Ηλία Κύρκου παιχνίδι με παιχνίδι παίζουν καλύτερα και μας εκπλήσσουν με την απόδοση τους. Τα δε μέλη της Διοίκησης αισθάνονται ικανοποιημένα που σιγά αλλά σταθερά οι στόχοι τους πραγματοποιούνται. Όχι στο επίπεδο πρωταθλητισμού των τμημάτων υποδομής αλλά στην αλματώδη πρόοδο των παιδιών τώρα και την ικανότητα τους να στελεχώσουν πολύ γρήγορα την Γυναικεία ομάδα. Αφού ο βασικός στόχος είναι σταθερός και δεν αλλάζει : Μεγάλη προσοχή στα αναπτυξιακά τμήματα και ο πρωταθλητισμός ας έρθει όταν είμαστε έτοιμοι, πάντα με τα δικά μας παιδιά. Σ’ αυτή την πολιτική της διοίκησης συμπαραστάτες είναι και οι γονείς των μικρών αθλητριών μας αφού και αυτοί προσβλέπουν ότι κάποια στιγμή θα παίξουν και τα παιδιά τους στην Γυναικεία ομάδα και όχι οι τυχόν μεταγραφές.
Βεβαίως οι διοικούντες του ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΥ δεν διεκδικούν την αποκλειστικότητα αυτής της πολιτικής. αφού οι πλειοψηφία των συλλόγων την ακολουθεί. Πρώτο λόγω οικονομικής κρίσης δεν υπάρχουν χρήματα για μεταγραφές και δεύτερο έχουμε πολλά παραδείγματα από ομάδες που πήραν πρωτάθλημα με πολλές μεταγραφές και τα επόμενα χρόνια διαλύθηκαν γιατί οι διοικούντες έκαναν το λάθος να απαξιώσουν τα δικά τους παιδιά και να καταφύγουν στις μεταγραφές.
Κορίτσια και πάλι συγχαρητήρια. Πάμε για το επόμενο βήμα, πάμε για τις 8 του πρωταθλήματος Παγκορασίδων!!!

Εσείς είστε το μέλλον του ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΥ!!!!!

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Η ΟΜΑΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/3 10:30 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΛΠΙΔΑ.
 Η ΟΜΑΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΑ. 

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του Α. Γαβότση στο EUROPE 1

Τον «κώδωνα του κινδύνου» για την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο δήμος Ωραιοκάστρου, έκρουσε ο υποψήφιος δήμαρχος, Αστέριος Γαβότσης, κατά την διάρκεια της φιλοξενίας του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Europe 1. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της «Πολιτείας με Όραμα», ο δήμος Ωραιοκάστρου βιώνει «μια τραγική κατάσταση», η οποία, όπως σημείωσε, «αν συνεχίσει έτσι, σε 18 μήνες περίπου θα πτωχεύσει» και κατηγόρησε την απερχόμενη διοίκηση για την αμέλεια που επέδειξε στο θέμα των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΗΚΕΩ και του ΔΟΠΠΑΩ, με αποτέλεσμα «100 συμβασιούχοι να παραμένουν απλήρωτοι εδώ και επτά μήνες». «Η σημερινή δημοτική αρχή δεν έχει ενσκήψει στα προβλήματα του δήμου, με αποτέλεσμα να
κλείνουν αντί να ανοίγουν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί», υπογράμμισε ο κ. Γαβότσης και επισήμανε πως πρώτιστο μέλημα της «Πολιτείας με Όραμα» είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. «Η απερχόμενη διοίκηση δεν εκμεταλλεύτηκε τα κοινοτικά προγράμματα για να δώσει έστω προσωρινή λύση στο ζήτημα της ανεργίας», παρατήρησε και επισήμανε πως ο δήμος θα πρέπει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια ένταξης των επιχειρηματιών σε επενδυτικά προγράμματα. «Η δημοτική αρχή δεν άσκησε διοίκηση, το μόνο μέλημα της είναι η επανεκλογή της. Δυστυχώς, η επόμενη διοίκηση, όποια και αν είναι αυτή, δεν θα βρει ούτε ένα πρόγραμμα για να υλοποιήσει», δήλωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Ωραιοκάστρου και αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχει θέσει η «Πολιτεία με Όραμα», από την επόμενη κιόλας ημέρα των εκλογών.«Δίνουμε προτεραιότητα στη σχολική στέγη, στην καθημερινότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη, όπως είναι το κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο, για τα οποία εδώ και τριάμισι χρόνια, δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες δομές», τόνισε ο κ. Γαβότσης.

Περιβάλλον-Υποδομές

Σε ερώτηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν στον τομέα του περιβάλλοντος, ο επικεφαλής της «Πολιτείας με Όραμα» τάχτηκε υπέρ της οικιακής κομποστοποίησης και της εκμετάλλευσης της βιομάζας. «Από την αξιοποίηση της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας, ο δήμος θα εξοικονομήσει ένα ποσό της τάξης των 325.000 ευρώ, ετησίως», δήλωσε και υπογράμμισε πως η μετατροπή του ορεινού όγκου σε περιαστικό δάσος, θα καταστήσει την περιοχή, πόλο έλξης για τους Θεσσαλονικείς. Όσον αφορά το νερό του Δρυμού, ο κ. Γαβότσης χαρακτήρισε ανεδαφική την πρόταση του κ. Παπακωνσταντίνου για την επιθετική αντίστροφη όσμωση, λόγω περιορισμένης εφαρμογής της μεθόδου και πρότεινε την κατασκευή δικτύου που θα μεταφέρει νερό από το Ωραιόκαστρο στο Μελισσοχώρι, ώστε από εκεί και πέρα, να αναμειγνύεται με το νερό της Μυγδονίας. «Επιπλέον, ζητούμε να κλείσουν οι υφιστάμενες γεωτρήσεις και να δημιουργηθούν νέες, με μεγαλύτερο βάθος ενώ η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από κοινοτικά προγράμματα», σημείωσε. Επιπλέον, ο υποψήφιος δήμαρχος Ωραιοκάστρου αποκάλεσε «γεφύρι της Άρτας» την κατασκευή της γέφυρας στη Νέα Φιλαδέλφεια και αναφερόμενος στο συγκοινωνιακό, υπογράμμισε πως η απερχόμενη διοίκηση άφησε αναξιοποίητες τις μελέτες που είχε εκπονήσει, ως πρώην δήμαρχος Μυγδονίας.

Ψηφοδέλτιο


Όσον αφορά τους υποψήφιους που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της «Πολιτείας με Όραμα», ο κ. Γαβότσης έκανε λόγο για «οικονομικά ανεξάρτητα και αξιόλογα άτομα που έχουν πετύχει στον επαγγελματικό τους χώρο», στόχος των οποίων, όπως είπε, είναι «να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία». «Εμάς μας ενδιαφέρει η στήριξη του κόσμου και όχι η στήριξη των κομμάτων», τόνισε και εκτίμησε πως στις εκλογές του Μαίου, οι πολίτες θα επιλέξουν με γνώμονα την προσωπικότητα του υποψηφίου και των ανθρώπων που συμμετέχουν σε κάθε παράταξη. «Διότι, δεν μπορεί κάποιος που είναι επιτυχημένος στην δουλειά του, να αποτύχει στη διοίκηση του δήμου», είπε με νόημα.   

Επίδειξη μόδας στο cafe bar Diverso


Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Γιώργος Αρβανιτίδης: Ξεκινάμε την προσπάθεια να αλλάξουμε την ζωή μας

Φίλες και φίλοι,
Μεσολάβησαν πάνω από 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου από τα νεανικά μου χρόνια ,ως δημοτικός σύμβουλος στην αρχή και έπειτα ως δήμαρχος , είχα την εκτίμηση και την στήριξη σας ,σε όλες τις προσπάθειες να καλυτερέψουμε την περιοχή μας και τις ζωές μας. Στις βουλευτικές εκλογές του 2009, με τιμήσατε με την ψήφο σας και εκλέχτηκα για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινοβούλιο, με στόχο να υπηρετήσω τις μεγάλες προκλήσεις του τόπου και της περιοχής μας.
Η περίοδος 2009-12 ήταν για όλους δύσκολη ,σκληρή και πρωτόγνωρη, σάρωσε τα πάντα ,γκρέμισε βεβαιότητες και σταθερές δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως ήταν η τετραετία που μας έβγαλε στην νέα πραγματικότητα διαφορετικούς, ώριμους και αποφασισμένους να επιβιώσουμε και να δημιουργήσουμε ξανά!
Νοιώθω πως αρκετά ξοδέψαμε τον χρόνο μας. Ήρθε ο καιρός να αναλάβουμε την ευθύνη, ο καθένας για τον εαυτό του αλλά και για όλους τους άλλους, να αλλάξουμε το μέλλον μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι λύσεις δεν θα έρθουν με έναν μαγικό τρόπο από τρίτους, ούτε όπως φαίνεται από το κεντρικό κράτος που αδυνατεί μέχρι στιγμής να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας. Θα έρθουν από εμάς, ανθρώπους με εμπειρία σε θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με άποψη και θέληση, έτοιμοι να αναλάβουμε τις προκλήσεις της επόμενης πενταετίας.
Μετά από ώριμη σκέψη, πολλές συζητήσεις και έντονο προβληματισμό δηλώνω την απόφαση μου να είμαι υποψήφιος Δήμαρχος στο δήμο μας.
Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που τα επόμενα χρόνια θα σηκώσει το βάρος της κοινωνικής συνοχής και θα εργαστεί, για να δώσει λύσεις στα θέματα της ανάπτυξης και της ευημερίας των δημοτών. Ήδη ο δήμος μας, θα μπορούσε να έχει προλάβει προβλήματα και δυσλειτουργίες και να έχει καταρτίσει ένα σχέδιο προστασίας των δημοτών καθώς και τοπικής ανάπτυξης. Τα αντανακλαστικά όμως των διοικούντων ήταν αργά και η δράση τους ελάχιστη και χωρίς αποτέλεσμα.
Χωρίς καμία διάθεση για άσκοπη κριτική, αντιπαραθέσεις και διαμάχες, προχωρώ μαζί με μια ομάδα ανθρώπων του τόπου με εμπειρία, διάθεση για δουλειά και νέες ιδέες, για να αλλάξουμε το μέλλον μας. Σ’ αυτήν την προσπάθεια δεν υπάρχουν αντίπαλοι και ιδεολογίες . Χρειαζόμαστε τον κάθε έναν από σας που έχει όρεξη να προσφέρει, που έχει διάθεση να συμμετέχει. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
Ξεκινάμε σήμερα με βασική αρχή μας ότι το μέλλον μας δεν έχει χρώμα, δεν έχει διαχωριστικές γραμμές . Έχει μόνον όραμα και σχέδιο.
Πιστεύουμε στη συμμετοχή και στις ανοιχτές, αξιοκρατικές διαδικασίες για κάθε δημότη. Χρειαζόμαστε κάθε νέα ιδέα, κάθε πρόταση, κυρίως όμως τη γνώμη σας, για να διορθώνουμε τα λάθη μας και να γινόμαστε καλύτεροι.
Έχουμε αναπτυξιακή αντίληψη για την Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος μας είναι το ισχυρότερο εργαλείο μας για την τοπική ανάπτυξη, τη δημιουργία απασχόλησης, την αύξηση του εισοδήματος κάθε δημότη. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από σας αντιμετωπίζετε με δυσκολία τα καθημερινά προβλήματα της ζωής. Είναι καθήκον του Δήμου να σταθεί δίπλα σε όλους τους δημότες με καθημερινές δράσεις ανακούφισης και στήριξης.
Δεν υποτιμάμε τα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της υγείας, της παιδείας, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Έχουμε σχέδιο, ενιαίο και συνεκτικό, ώστε να δώσουμε απαντήσεις. Υπάρχουν λύσεις, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες.
Αγαπητοί συνδημότες
Έχουμε επίγνωση των δυνάμεων μας όπως και των μεγάλων δυσκολιών της εποχής. Δεν διαθέτουμε μαγικές συνταγές. Διαθέτουμε όμως ισχυρή θέληση και διάθεση για δουλειά. Διαθέτουμε γνώση. Έχουμε σχέδιο για τα μικρά και τα μεγάλα. Κυρίως όμως, είμαστε πολλοί και είμαστε ΜΑΖΙ.
Σε αυτή την προσπάθεια αναλαμβάνω την ευθύνη και τίθεμαι επικεφαλής, έχοντας την πεποίθηση ότι συμφωνούν πολλοί και είναι αποφασισμένοι να πορευτούν μαζί μου. Ανταποκρίνομαι σε αυτή την πρόκληση γιατί τη θεωρώ μια μεγάλη ευκαιρία να αλλάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι, πιο αποτελεσματικοί και να πετύχουμε.
Σε αυτή την προσπάθεια, σας χρειάζομαι. Να πάμε ΜΑΖΙ, να πετύχουμε ΜΑΖΙ, να αλλάξουμε το Μέλλον μας.

Διαμαρτυρία του ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΥ για την άδικη διανομή της οικονομικής επιχορήγησης του Δήμου Ωραιοκάστρου προς τους αθλητικούς και πολιτιστικους συλλόγους
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΥ

   Πριν μερικές μέρες ανακοινώθηκαν στο διαδίκτυο οι χρηματικές επιχορηγήσεις των
Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το ποσό που αντιστοιχεί στην ομάδα μας είναι
πολύ μικρό συγκρινόμενο με τα ποσά επιχορήγησης άλλων σωματείων .
   Για το λόγο αυτό αποστέλλουμε την παρούσα ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας προς τον κ.
Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου θέτοντας τα ακόλουθα
εύλογα για εμάς ερωτήματα:
Ποια είναι τα κριτήρια διανομής των επιχορηγήσεων στα αθλητικά σωματεία ώστε να
προάγουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό για να αναδειχθεί ο τόπος μας και να
βοηθηθούν τα παιδιά μας;
Γνωρίζει ο Δήμος ποιος είναι ο ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ, με τι ασχολείται, ποιο είναι το
πλήθος των αθλητών του ή ποια είναι τα μέλη του;
Ποιος είναι ο υπεύθυνος αθλητισμού του Δήμου μας, που είναι και υπεύθυνος για
την λειτουργία του Δ.Α.Κ. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ; Εμάς δεν μας επισκέφτηκε ποτέ ούτε για
εθιμοτυπικούς λόγους.
Γνωρίζει ο Δήμος τα προβλήματα λειτουργίας του κλειστού Γυμναστηρίου σχετικά με
το ωράριο προπονήσεων ή τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε χώρο που
γυμνάζονται παιδιά σχολικής ηλικίας;
   Επειδή λοιπόν ουδείς αρμόδιος ή μη δεν ενδιαφέρθηκε για το ποιοι είμαστε σας
παραθέτουμε τις παρακάτω πληροφορίες.
    Ο  ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ είναι ένα νεοσύστατο αθλητικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2007
με σκοπό να προάγει το ερασιτεχνικό γυναικείο βόλεϊ στη λεκάνη της Μυγδονίας. Σήμερα
γυμνάζονται στα τμήματά του 125 αθλήτριες στο Δ.Α.Κ. Μυγδονίας και άλλες 30 στο
σχολικό γυμναστήριο Ασσήρου με επίσημα δελτία της Ε.Ο.Π.Ε. Η ομάδα μας αγωνίζεται σε
όλα τα επίσημα πρωταθλήματα της Ε.Π.Ε.Σ.Θ. με ομάδες Γυναικών, Κορασίδων και δύο
ομάδες σε επίπεδο Παγκορασίδων , συμμετέχει και διοργανώνει τουρνουά Μίνι βόλεϊ και
κάνει επιδείξεις σε παιδιά Δημοτικών σχολείων.
  Σύμφωνα με το παραπάνω σύντομο ιστορικό είναι εύκολα κατανοητό και στον μη μυημένο
περί των αθλητικών, ότι αυτή η ομάδα και οι άνθρωποι που την διοικούν κάνουν τα πάντα
για να αναδείξουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό μέσω του βόλεϊ στην ευρύτερη λεκάνη της Μυγδονίας, ώστε να δώσουν τις μέγιστες δυνατές ευκαιρίες στα παιδιά μας, στηριζόμενοι αποκλειστικά και μόνο στις δικές τους δυνάμεις .
   Εμείς είμαστε εδώ περιμένοντας ευπρόσδεκτα όποιον έχει την ευγενή πρόθεση να μας
βοηθήσει στην προσπάθεια μας για τη σωστή άθληση των παιδιών μας.

                                                                                                      ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
.                                                                                                           ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ  Α.Ε.Σ

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Διαψεύδει τις φήμες περί αποχώρησής της από τους ΑΝ.ΕΛ. η βουλευτής Στ. Ξουλίδου

Κατηγορηματικά διαψεύδει με ανακοίνωσή της η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Σταυρούλα Ξουλίδου τις φήμες που τη θέλουν να αποχωρεί και αυτή από το κόμμα. Η κ. Ξουλίδου, διευκρινίζει πως παρά τα σενάρια που ακούγονται, συμμετείχε στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και οι καλοπληρωτές ορισμένων μέσων να σταματήσουν να λασπολογούν και να σπιλώνουν βουλευτές που δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα ψευδώς μεταδίδονται. Τους προκαλώ να ελέγξουν τις ‘πηγές’ τους, γιατί εμένα ποτέ δεν με ρώτησαν, ως όφειλαν να κάνουν», σημειώνει η κ. Ξουλίδου σε γραπτή της δήλωση. Επίσης, δηλώνει πως παραμένει πιστή στην Ιδρυτική Διακήρυξη των Ανεξάρτητων Ελλήνων και στον αγώνα που δίνει μαζί με τον Πάνο Καμμένο. 

eklogika.gr

Συνάντηση του Αστέριου Γαβότση με τη Διοίκηση της ΕΥΑΘ

Συνεχίζοντας τις επαφές του με θεσμικούς παράγοντες της Θεσσαλονίκης, ο υποψήφιος δήμαρχος του δήμου Ωραιοκάστρου και επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ» Αστέριος Γαβότσης, επισκέφθηκε σήμερα την ΕΥΑΘ. Συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ κ. Νίκο Παπαδάκη και τον αντιπρόεδρο και συντοπίτη μας κ. Κώστα Κουτρούκη, ενώ παρόντα ήταν και στελέχη της ΕΥΑΘ.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι εκπρόσωποι της ΕΥΑΘ ενημερώθηκαν από τον υποψήφιο δήμαρχο Αστέριο Γαβότση για το οξύτατο πρόβλημα ύδρευσης που αντιμετωπίζει τη δημοτική ενότητα της Μυγδονίας, καθώς επίσης και θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης τόσο στη δημοτική ενότητα Ωραιοκάστρου, όσο και στη δημοτική ενότητα Καλλιθέας.

Η διοίκηση της ΕΥΑΘ υποσχέθηκε αμέριστη συμπαράσταση στα οξύτατα προβλήματα που προαναφέρθηκαν και χαράχτηκαν οι ευοίωνες προοπτικές για άμεση συνεργασία και επίλυση των προβλημάτων μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαίου.

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Με ήττα ξεκίνησε τα Play Off ο Κεραυνός Ωραιοκάστρου, 1 -3 με MENT !

Η ομάδα του Κεραυνού στον πρώτο αγώνα Play Off  ηττήθηκε από την ομάδα της ΜΕΝΤ με 3-1 στο Κονταξοπούλειο.  Αντίθετα, η ομάδα του Γιάννη Τσαϊρέλη έπαιξε συγκεντρωμένα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ενώ ο Κεραυνός έκανε πολλά λάθη, είχε κακές επιλογές στην επίθεση, και έτσι παρότι οι αθλήτριες έδειξαν πολύ καλή διάθεση και έπαιξαν καλή άμυνα, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. 

Δείτε περισσότερα ...

ΓΙΑ 18η αγωνιστική ΑΗΤΤΗΤΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

Διατήρησε το αήττητο της το γυναικείο τμήμα του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ από την αρχή του πρωταθλήματος της Β! τοπικής κατηγορίας της ΕΠΕΣΘ, βαδίζοντας ολοταχώς προς τον τίτλο της πρωταθλήτριας και την άνοδο στην Α! τοπική κατηγορία.

Την Κυριακή 23-3-2014 αντιμετώπισε στην Νεάπολη τον τοπικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ και μετά από έναν ενδιαφέροντα αγώνα επικράτησε  της αντίπαλης ομάδας με 1-3 σετ. (20-25,  25-21, 22-25 και 10-25)

Ο αγώνας παρουσίασε αγωνιστικό ενδιαφέρον μόνο στα πρώτα τρία σετ και αυτό γιατί, εκτός από την αγωνιστικότητα της τοπικής ομάδας, ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ παρουσιάστηκε στο τερέν αδικαιολόγητα επιπόλαιος και χαλαρός. Όταν στο τελευταίο σετ οι αθλήτριες της ομάδας της Μυγδονίας αποφάσισαν να παίξουν συγκεντρωμένα και σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες τους, τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ εύκολα γι αυτές και η τελική επικράτηση ήρθε πολύ γρήγορα. Ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο του αγώνα η απώλεια μόλις του 8ου σετ σε 18 αγώνες για την ομάδα του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ.

Αντίθετα με τις γυναίκες, το Σάββατο 22-3-2014 οι παγκορασίδες του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ δεν τα κατάφεραν απέναντι στην πολύ δυνατή ομάδα του ΑΣΚ ΛΑΓΚΑΔΑ και παίζοντας με σημαντικές απουσίες, ηττήθηκαν καθαρά από την αντίπαλη ομάδα αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον του τμήματος.  Ακολουθεί τώρα το Σάββατο 29-3-2014 το επόμενο παιχνίδι στην έδρα του ΑΣΚ στα Λαγυνά στο οποίο τα μικρά κορίτσια της ομάδας θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για μία καλή εμφάνιση.

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Απάντηση στις ανακρίβειες Παπακωνσταντίνου για το νερό του Δρυμού

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι κατά την διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η «Δύναμη Δημιουργίας – Νέα Πρόταση», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, ο επικεφαλής της, Γιώργος Παπακωνσταντίνου ισχυρίστηκε ότι επί θητείας του κ. Γαβότση, ως δημάρχου Μυγδονίας, οι κάτοικοι του Δρυμού κατανάλωναν δήθεν ακατάλληλο νερό, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία τους. Καταρχήν, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον απόντα επί τέσσερα χρόνια από τα αυτοδιοικητικά πράγματα, κ. Παπακωνσταντίνου ότι ο ισχυρισμός του είναι εντελώς αβάσιμος και εκτός πραγματικότητας. Είναι φυσικό να μην γνωρίζει λόγω της άγνοιας που τον διακατέχει ότι επί θητείας του κ. Γαβότση, το νερό του Δρυμού ήταν πόσιμο, σύμφωνα με τους  τακτικούς ελέγχους και τις μετρήσεις που διενεργούνταν εκείνη την εποχή, χωρίς εισαγγελική παρέμβαση, όπως συνέβη επί θητείας του κ. Σαραμάντου. Όσον αφορά τη μέθοδο της επιθετικής αντίστροφης όσμωσης που προβάλλει ως ιδανική για την απονίτρωση του νερού στο Δρυμό, ο κ. Παπακωνσταντίνου λέει ανακρίβειες. Ως διοίκηση του δήμου Μυγδονίας, είχαμε αποτανθεί στον επίκουρο καθηγητή του τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Μανασσή Μήτρακα, ο οποίος μας ενημέρωσε πως η μέθοδος της επιθετικής αντίστροφης όσμωσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα, όπως είναι η δημοτική ενότητα της Μυγδονίας, παρά μόνο σε συγκεκριμένους χώρους ενώ το κόστος της είναι ιδιαίτερα υψηλό. Συνεπώς, γιατί ο κ. Παπακωνσταντίνου προτάσσει την δεδομένη χρονική στιγμή ως ιδανική, μια μέθοδο που πρακτικά είναι ανεφάρμοστη και μη λειτουργική; Μήπως επενδύει στην άγνοια και στην πολιτική εκμετάλλευση της υγείας χιλιάδων ανθρώπων, προς άγραν ψήφων; Όσο για τον κ. Τσιτσικλή, πρέπει να πει στους δημότες τι πρωτοβουλίες ανέλαβε για το νερό του Δρυμού στα τέσσερα χρόνια που ήταν δημοτικός σύμβουλος με την διοίκηση του δήμου, ως ελάχιστη υποχρέωση σε όσους τον τίμησαν με την ψήφο τους. Επιπλέον, από πότε αμφισβητεί το όριο των 50 mg/l (χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο) που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα νιτρικά άλατα στο πόσιμο νερό;             


Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: «Η ΧΑΛΑΡΗ ΨΗΦΟΣ ΡΙΧΝΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ»

23_-_3_-_2014_123_400
Στη Σίνδο, έδρα του «Καλλικρατικού» Δήμου Δέλτα, πραγματοποίησε ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης και Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, την πρώτη από τις συνολικά οκτώ πολιτικές εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει σε όλους τους Δήμους της Β΄ εκλογικής περιφέρειας του Νομού, ενόψει των ευρωεκλογών.
Παρουσία περισσότερων από 450 ατόμων που γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα εκδηλώσεων «GIORGIO», ο κ. Καράογλου αναφέρθηκε εκτενώς στις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών, παρουσίασε μια προς μια τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση με αποτέλεσμα την επίτευξη πλεονασματικού προϋπολογισμού για πρώτη φορά μετά από περίπου 32 χρόνια και την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη βαρύνουσα σημασία και στον καθοριστικό ρόλο που θα διαδραματίσει στη μελλοντική πορεία της πατρίδας μας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014.
«Λίγο πριν τις κρίσιμες εκλογές για το μέλλον της Ευρώπης είμαστε ένα βήμα πριν την έξοδο στις αγορές, πριν την ανακοίνωση μεγάλου πλεονάσματος το οποίο θα επιστρέψει στην κοινωνία και κοντά στη διεκδίκηση μιας έντιμης
και δίκαιης λύσης για το χρέος. Ως εκ τούτου, οι ευρωεκλογές μας αφορούν όλους. Δεν είναι υπόθεση που βρίσκεται μακριά από εμάς, ούτε επιτρέπεται η χαλαρή ψήφος. Η χαλαρή ψήφος δεν είναι επιλογή. Ρίχνει νερό στο μύλο της αποσταθεροποίησης και βάζει εμπόδια στο δρόμο που έχουμε χαράξει» τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Καράογλου.

Κοντά στην Τρίτη Ηλικία ο Αστέριος Γαβότσης


Επίσκεψη στα ΚΑΠΗ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, πραγματοποίησε με στελέχη της δημοτικής παράταξης «Πολιτεία με Όραμα» ο επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης. Κατά την επίσκεψη ο κ. Γαβότσης άκουσε τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας κι υποσχέθηκε αμέριστη συμπαράσταση στους απόμαχους της ζωής. 

ΚΑΠΗ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΚΑΠΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΠΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ