Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Αστέριος Γαβότσης: Ανίκανη η διοίκηση Σαραμάντου, παράτησε και την επέκταση του σχεδίου του δήμου Ωραιοκάστρου, την οποία όμως καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28.6.2012


Ανίκανη η διοίκηση Σαραμάντου,  παράτησε και την επέκταση του σχεδίου του δήμου Ωραιοκάστρου, την οποία όμως καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες.


Δύο επείγουσες  προτάσεις της παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ», για την εισφορά του 10%, για την επέκταση του σχεδίου

Ενώ οι πολίτες καλούνται να καταβάλλουν τις υπερτιμημένες δόσεις, για την υλοποίηση  του σχεδίου επέκτασης, η διοίκηση αδιαφορεί για την πρόοδο του έργου.

Το έργο της επέκτασης έχει μείνει εκεί που ήταν το 2010. Εδώ και δύο χρόνια η διοίκηση του Σαραμάντου δεν έκανε απολύτως τίποτα, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι είναι κατώτερη των αναγκών του δήμου Ωραιοκάστρου και των δημοτών. Οι δημότες σε συνθήκες κρίσης, οικονομικής ασφυξίας και φοροκαταιγίδας σε βάρος των ακινήτων πληρώνουν επιπλέον για ένα έργο που δεν γίνεται. Το έργο έως το 2010 είχε φθάσει στη  λεγόμενη β΄φάση, όπου βρίσκεται και τώρα, αφού έχει σταματήσει κάθε ενέργεια, από τη διοίκηση του δήμου, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος και ανικανότητας.

Έπρεπε  έως το 2011 και αρχές του 2012 να είχε ολοκληρωθεί  η πολεοδόμηση, να είχε ακολουθήσει η  ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης  και η διαδικασία ενστάσεων και εκδικάσεων για να προχωρούσε η πράξη εφαρμογής. Δεν έγινε τίποτα απολύτως από τα παραπάνω, παρά τις συνεχείς αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και ειδικά από την παράταξη «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ», που έθετε το ζήτημα στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο, ο οποίος ψέλλιζε διάφορες δικαιολογίες και επέρριπτε την ευθύνη  στον ...Καλλικράτη.  

Και όλα αυτά, όταν οι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν το 10%  της εισφοράς σε χρήμα για τα προς ένταξη αγροτεμάχια, ενώ  βλέπουν την  αξία  των ακινήτων τους να πέφτει κατακόρυφα. Το βάρος της εισφοράς του 10% υπό αυτές τις συνθήκες γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, γίνεται ασήκωτο, με τις υπερβολικές τιμές των 150.000 ευρώ ανά στρέμμα που είχε ορίσει η προηγούμενη διοίκηση του Ν. Μπάτου. 

Μπροστά στα αδιέξοδα που προκάλεσε η διοίκηση Σαραμάντου, η παράταξή «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ» προτείνει:  
·         Άμεση αναπροσαρμογή προς τα κάτω, της τιμής μονάδος, υπολογισμού της εισφοράς σε χρήμα, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
·         Παράταση, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής της εισφοράς του 10%, σε αντιστοιχία, με το χρόνο εκτέλεσης του έργου που έτσι κι αλλιώς έχει βαλτώσει.

Καλούμε τη δημοτική αρχή, αλλά και τις υπόλοιπες παρατάξεις να σταθούν στο πλευρό των πολιτών και να προχωρήσει  άμεσα το δημοτικό συμβούλιο σε ομόφωνη απόφαση  για τις δύο προτάσεις μας.


Αστέριος Γαβότσης
Επικεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης πολιτών              
 «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ»

ΟΑΕΕ - Δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας


Ενημέρωση απο

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 1, Τ.Κ.54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τηλ. 2310548876, 2310547887, fax: 2310538263, e-mail: empsylth@otenet.gr
 
 

ΟΑΕΕ: Σε ισχύ η δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας
(Αφορά ασφαλισμένους που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή)


Την ενεργοποίηση της επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών προβλέπει υπουργική απόφαση που υπεγράφη από τον πρ. υπηρεσιακό υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αντώνη Ρουπακιώτη.

Με την απόφαση (αριθμ. Φ 80000/10255/334 Ημ. 6.6.2012), που δημοσιεύτηκε στηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1849 Β/13.6.2012) αποφασίζεται ότι:
1. Δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την κα­τηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005, έχουν οι ασφαλισμέ­νοι του Ο.Α.Ε.Ε. που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών και είναι ενήμεροι. Επίσης, δικαίωμα επιλογής έχουν και οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που είχαν επιλέξει να μεταταχθούν προαιρετικά σε ανώτερη ασφαλιστι­κή κατηγορία και έχουν επανέλθει στην υποχρεωτική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 όπως ισχύουν.
Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δεν εμπί­πτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012.
2. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ισχύει για όσο χρόνο οι ασφαλισμένοι είναι ενήμεροι τόσο γιατί καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους όσο και γιατί τηρούν τους όρους της τυχόν ρύθμισης. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος κατατάσσονται στην κατηγορία που βρίσκονταν πριν την αίτηση και σε κάθε περίπτωση στην κατηγορία που θα υπάγονταν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 εάν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε κατώτερη ασφα­λιστική κατηγορία έως 31.12.2014 κατατάσσονται αυτοδί­καια από 01.01.2015 στην κατηγορία που θα υπάγονταν εάν δεν είχαν υποβάλλει αίτηση.
Ασφαλισμένοι που επέλεξαν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία μπορούν οποτεδήποτε να επανέλθουν στην υποχρεωτική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 όπως ισχύουν, με αίτησή τους.
3. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του ασφα­λισμένου, άπαξ και ισχύει έως την 31.12.2014. Η κατά­ταξη στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση δίμηνο μετά την ημερομηνία αίτησης.
Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων μετά την ημε­ρομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4075/2012 (11.04.2012) και πριν τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Από­φασης, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην επιλεγεί­σα ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας τις αναλο­γούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο της δημοσίευσης της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.
4. Ασφαλισμένοι που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το δικαίωμα προκαταβολής εισφορών με την έκπτωση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) δύνανται να ασκήσουν παράλληλα και το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
5. Η αίτηση κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κα­τηγορία υποβάλλεται στο αρμόδιο, κατά περίπτωση, Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. το οποίο εκδίδει τη σχετική πράξη κατάταξης.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Διαμαρτυρία για διαφήμιση JUMBO

Ενημέρωση απο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ


Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Ό,τι ομάδα και αν είσαι, κερδίΖΕΙΣΗ Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων διοργανώνει την δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία της την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012. 
Η αιμοδοσία, θα πραγματοποιηθεί στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Γυμναστήριο από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.
Χρόνο με το χρόνο οι ανάγκες της χώρας μας σε αίμα αυξάνονται. Όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη από τη δική μας εθελοντική προσφορά για να μπορέσουν να κερδίσουν τη μάχη για τη ζωή. Καλούμε λοιπόν όλους εσάς που έχετε τη δυνατότητα της προσφοράς αίματος να βοηθήσετε στην προσπάθειά μας αυτή. Λίγο αίμα από τον καθένα μας δεν είναι τίποτα, λίγο αίμα όμως για τον καθένα μας - όταν το χρειαστεί - μπορεί να είναι το παν, η ίδια η ζωή μας.
Πρόσφερε αίμα και κάνε μια καρδιά να χτυπά.
Ο πρόεδρος                       Η γραμματέας


Ηρακλής Τσακαλίδης        Νικολέτα Μούρτζιου

Νέος αθλητικός σύλλογος με έδρα την Νεοχωρούδα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε την ίδρυση αθλητικού σωματείου με την επωνυμία  << Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ>>
με την υπ ' αριθμόν
13686/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με έδρα την Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Σκοπός του σωματείου είναι:
Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
Η ανάπτυξη του πνεύματος της αθλητικής άμιλλας της ομαδικότητας και αλληλεγγύης.
Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων.Η δημιουργία ηθικών και ισχυρών χαρακτήρων.
Η ψυχαγωγία τους γενικά η προαγωγή της κοινωνικότητας και συναδέλφωσης σύμφωνα με  τ
ις βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος.Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί με την καλλιέργεια και ανάπτυξη φυτωρίων αθλητών και τμημάτων μικρών ηλικιών, με την οργάνωση και δημιουργία αγωνιστικών
τμημάτων σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση,
tae kwon do, κ.λ.π.)
καθώς και με την συνεργασία με κάθε φορέα που προσπαθεί για την πραγματοποίηση των ίδιων σκοπών.
Νεοχωρούδα 27 Ιουνίου 2012
Ο Γ. Γραμματέας
Νικόλας Χατζής

ΠΑΝΗΓΥΡΙ Ι. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ


Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                                                                   
ΠΑΝΗΓΥΡΙ Ι. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου, πανηγυρίζει το ι. παρεκκλήσιο των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στη θέση «Βουναλάκι» της Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Ωραιοκάστρου.
Το πρόγραμμα των ι. Ακολουθιών έχει ως εξής:

Πέμπτη 28/6, ώρα 8μ.μ., Εσπερινός με Αρτοκλασία και στη συνέχεια περιφορά της Εικόνας των Αποστόλων πέριξ του πάρκου.
Παρασκευή 29/6, ώρα 7-9:30π.μ., Όρθρος και Θ. Λειτουργία.

«ΠΑΡΑΚΑΜΝΙΟΣ»: Ένα πανάρχαιο έθιμο πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Δρυμό Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού για 12η συνεχή χρονιά αναβίωσε το πανάρχαιο έθιμο του "Παρακαμνιού" στο Δρυμό. Ήταν μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το έθιμο της φωτιάς την οποία υπερπηδούσαν νεαρά κυρίως κορίτσια του Δρυμού και φυσικά με το λαϊκό-παραδοσιακό γλέντι στο κέντρο του χωριού. Παρά την μεγάλη προσέλευση του κόσμου η εκδήλωση ήταν άρτια οργανωμένη και σε δήλωσε του ο πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου εξέφρασε την ικανοποίησή του λέγοντας: Ο σύλλογος μας έχοντας πλέον μακρά εμπειρία εκδηλώσεων,  μπόρεσε και φέτος με την βοήθεια των μελών και κατοίκων του Δρυμού αλλά κυρίως της νεολαίας να φέρει σε πέρας με επιτυχία το έθιμο του «Παρακαμνιού» μαζί με το υπόλοιπο πολιτιστικό πρόγραμμα που περιελαμβάνει το παραδοσιακό γλέντι και την παρουσίαση των  παραδοσιακών  χορευτικών συγκροτημάτων στις «ΤΣΟΥΚΕΣ».


Τι είναι ο “ΠΑΡΑΚΑΜΝΙΟΣ” ;

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού σε e-mail  του για την περυσινή εκδήλωση γράφει:
Μετά τη συνένωση των Δήμων Καλλιθέας, Μυγδονίας και Ωραιοκάστρου ο Δήμος μας διευρύνθηκε και ο πληθυσμός μεγάλωσε. Όπως ήταν φυσικό πολλοί συνδημότες μας από το Ωραιόκαστρο και την Καλλιθέα στο άκουσμα των εκδηλώσεων του Παρακαμνιού αναρωτήθηκαν τί είναι ο Παρακαμνιός. Με αυτή λοιπόν την ευκαιρία θέλουμε να εξηγήσουμε στους νέους συνδημότες μας το έθιμο. Για το λόγο αυτό παραθέτουμε το αντίστοιχο κεφάλαιο από το βιβλίο του Καραστεργίου Αριστείδη με τίτλο "Δρυμός", το οποίο επανεξέδωσε και διαθέτει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού.

"Παρακαμνιός
Απαραίτητα κάθε χρόνο, στις 23 Ιουνίου το βράδυ, έπρεπε να γένη σε κάθε μαχαλά ο Παρακαμνιός.
Το καλούσαν α) η γιορτή τ' Αϊγιαννιού, β) το γύρισμα (τροπή του ήλιου και γ) το διώξιμο των ψύλλων και κοριών.
Έπρεπε δηλαδή την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου να την τιμήσουν, με κάποια ξέχωρη εκδήλωση οι άνθρωποι. Όμοιο το σπουδαίο φυσικό φαινόμενο της τροπής του ήλιου, που τη μέρα αυτή γινόταν. Και τέλος έπρεπε να κάμουν κάτι  για να γλυτώσουν οι φουκαράδες από τους ψύλλους, που γέμιζαν με κόκκινα στίγματα τα κορμιά τους και τα εσώρουχα τους.
Και τα τρία δε αυτά τα ικανοποιούσε ο  Παρακαμνιός. σε κάθε μαχαλά, δεν ήταν δύσκολο να μαζευτούν προσανάμματα και ξηρά ξύλα, που χρειάζονταν για τον Παρακαμνιό.
Πρωτοστατούσαν στην προετοιμασία οι νέοι κι οι νέες του μαχαλά. Αυτοί από νωρίς έκαμναν στεφάνια, από ένα αναρριχώμενο αυτοφυές , το οποίο τότε άνθιζε και τώλεγαν "Αιγιάννη" ή "Λυγιά", επειδή ήταν πολύ ευλύγιστο, για να το βάλουν στο κεφάλι ή στη μέση τους, όταν θα πηδούσαν τον Παρακαμνιό.
Οι μεγαλογυναίκες και οι παππούδες έβαζαν μονάχα ένα κλωναράκι στον κόρφο τους.
Οι άντρες δεν έπαιρναν μέρος στον Παρακαμνιό. Κι από άλλες εθιμικές εκδηλώσεις αυτοί απείχαν. Κάτι σημαίνει αυτό...
Με τα πρώτα σκοτάδια, μαζευόταν η γειτονιά γύρω στον Παρακαμνιό. Κάποια γιαγιά έφερνε το κουτί με τα σπίρτα, που ήταν στο εικονοστάσι, για να ανάβουν την καντήλα, γιατί με τέτοια σπίρτα έπρεπε να αναφτεί ο Παρακαμνιός , και όχι με εκείνα π' άναβαν τσιγάρα, τα οποία θεωρούσαν εφεύρημα του Μουχαμέτ.
Μετά από το σταυροκόπημα, αναβόταν ο Παρακαμνιός, απ' ένα αθώο κοριτσάκι.
Η γλώσσα της φωτιάς δεν αργούσε ν' ανεβεί  καναδυό μέτρα. Χαρά και περηφάνια δοκίμαζαν όλοι οι μαχαλιώτες, σαν ο Παρακαμνιός τους ήταν ο πιο ψηλός απ' τους άλλους. Και γι' αυτό δός το και έριχναν ξύλα, για να μην τους περάσουν οι γύρω γειτονιές.
Οι φωνές, τα γέλια, τ' αστεία, το τρίξιμο απ' τα ξύλα που καίγονταν, οι καπνοί, οι σκόνες, κι οι λάμψες, ολοκλήρωναν τη μεγαλοπρέπεια του Παρακαμνιού.
Όταν η φλόγα κατακαθόταν άρχιζαν να τον πηδούν. Με τη σειρά την οποία κανόνιζε η ηλικία, κι αφού ο καθένας έκαμνε τρεις φορές τον σταυρό του κατά την Ανατολή, πηδούσε τρεις φορές τον Παρακαμνιό. Μετά τίναζε τα ρούχα του πάλι τρεις φορές πάνω στη φωτιά, για να φύγουν οι ψύλλοι, λέγοντας: "Όξου (απ' το σπίτι εννοείται) ψύλλοι κι κουργοί, μέσα νήλιους κι χαρά".
Σαν όλοι οι μαχαλιώτες πηδούσαν τον Παρακαμνιό , αποσύρονταν οι μεγάλοι στα σπίτια τους ικανοποιημένοι, αφού φρόντιζαν να σβήσουν καλά τις φωτιές, κι έδιναν ο ένας στον άλλον την ευχή "Κι τ' χρόν'"
Οι νέοι όμως, για να κάμουν όπως λέμε το κομμάτι τους, πήγαιναν να πηδήσουν κι άλλους Παρακαμνιούς, όπου είχε κοριτσόπουλα που τους ενδιέφεραν.
Γι' αυτούς ο Παρακαμνιός είχε κι άλλη μια ακόμα σημασία."

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΙΣ 29-6-2012


"Μάγεψαν" χθες βράδυ οι Κρητικοί, με τις καντάδες τους στο Ωραιόκαστρο


Ρεπορτάζ του "Τροχού", 26-6-2012.

"Μάγεψαν" χθες βράδυ οι Κρητικοί, με τις καντάδες τους, το ακροατήριο στους κεντρικούς δρόμους του Ωραιοκάστρου (ξεκίνησαν από το δημαρχείο όπου ζωντάνεψαν για λίγο τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου).
Τι να πει κανείς; Είμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί που έχουμε τέτοιους συλλόγους στην πόλη μας, τέτοιους Κρητίκαρους. Στο γλέντι είναι αξεπέραστοι. Λύρα, λαγούτο, χορός, τραγούδι, τσικουδιά και παίρνεις μια γεύση πως γλεντούν στην Κρήτη. Το μόνο ίσως που έλειπε, όπως είπε ένας φίλος, ήταν οι μπαλωθιές.
Πάντα τέτοια, να περνάμε καλά και να χαιρόμαστε μαζί τους κι εμείς που δεν είμαστε Κρητικοί.

Δείτε περισσότερα στον TROXO

Η ΕΠΩΦ για το θέμα με τις καντάδες στο Ωραιόκαστρο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.   Από το 1993 η Ε.Π.Ω.Φ διαδραματίζει στην πόλη μας σπουδαιότατο πολιτιστικό έργο. Στις τάξεις της λειτουργούν πάνω από δέκα (10) τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών ( κι όχι μόνο  ποντιακών) – δύο (2) χορωδίες (νεοελληνικού και ποντιακού ρεπερτορίου) – ποντιακή θεατρική ομάδα – τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας – δανειστική βιβλιοθήκη – εκδοτικό τμήμα – βεστιάριο – τράπεζα αίματος. Έχει κάνει δε αισθητότατη την παρουσία όχι μόνο του συλλόγου αλλά όλου του Ωραιοκάστρου τόσο εντός της Ελλάδας ( από Σάππες έως Μάνη και Κω ) όσο κι εκτός αυτής (Βουλγαρία-Τουρκία-Ιταλία-Γερμανία-Κίνα ). Η πολυσχιδής και πολυεπίπεδη παρουσία της ΕΠΩΦ στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας είναι κατά γενική ομολογία αναγνωρισμένη.
Σύμφωνα με το 2ο άρθρο του καταστατικού του συλλόγου μας, σκοπός του είναι η πνευματική κι εκπολιτιστική καλλιέργεια των κατοίκων του Ωραιοκάστρου.
Ποτέ μέχρι σήμερα, στην 19ετή λειτουργία του συλλόγου μας δεν προβήκαμε σε δημόσια κριτική του έργου που παράγουν άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι. Αντίθετα, πάγια αρχή μας είναι η συνεργασία μ όλους αυτούς με σκοπό την πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας. Θεωρούμε λοιπόν τουλάχιστον ατυχές το περιεχόμενο του δελτίου τύπου που εξέδωσε στις 22 Ιουνίου 2012 άλλος πολιτιστικός σύλλογος της πόλης μας και που αφορά την καντάδα που πραγματοποίησε η χορωδία της ΕΠΩΦ στις κεντρικές οδούς του Ωραιοκάστρου τη  μέρα αυτή, αποσπώντας τα ευμενή σχόλια και τις επιδοκιμασίες των συμπολιτών μας. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση του συλλόγου μας στη συγκεκριμένη ημερομηνία εντάσσονταν στις απανταχού του κόσμου εκδηλώσεις για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Είχε δε κατατεθεί ως πρόταση στο Δ.Σ του συλλόγου μας απ τη μαέστρο της χορωδίας μας στην έναρξη της χρονιάς (Οκτώβρη του 2011) ως εκδήλωση της χορωδίας, όταν ακόμη δεν υπήρχε προοπτική της αναμέτρησης της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την αντίστοιχη γερμανική ( γι αυτό και διήρκεσε μόνο μια ώρα η εκδήλωσή μας).Αν δε λάβουμε υπ όψη μας ότι η χορωδία μας τραγούδησε δέκα (10) καντάδες, κι ο πλέον αδαής μπορεί ν αντιληφθεί ότι θα ήταν αδύνατη η εκμάθησή τους σε διάρκεια είκοσι (20) ημερών (περίπου είκοσι μέρες πέρασαν από τότε που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η βραδυά καντάδας του συγκεκριμένου πολιτιστικού συλλόγου) με μια ωριαία πρόβα κάθε εβδομάδα.
Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, δεν διεκδικούμε την πρωτοκαθεδρία, δεν διεκδικούμε την πρωτοτυπία στη σύλληψη ιδεών. Δε αποδεχόμαστε όμως την ανακρίβεια και τον ισχυρισμό ότι υιοθετήσαμε την ιδέα κάποιου άλλου πολιτιστικού συλλόγου.
Επαναλαμβάνουμε ότι δεν έχουμε καμμία διάθεση αντιπαράθεσης προς οποιονδήποτε πολιτιστικό σύλλογο. Δεν θα ήταν όμως ηθικά επιτρεπτό για την ιστορία και το έργο της ΕΠΩΦ ν αφήσουμε να αιωρούνται ανακρίβειες.
Όλοι οι φορείς πολιτισμού, ενωμένοι χέρι-χέρι, ας προσπαθήσουμε να κεντήσουμε, ο καθένας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τον καμβά του πολιτισμού στην πόλη μας, στον Δήμο μας.
Με την ευκαιρία καλούμε όλους αυτούς τους φορείς πολιτισμού – κι όχι μόνον αυτούς – να βοηθήσουν με την παρουσία αλλά και με την προσφορά τους στο έργο της ΕΠΩΦ για τη 2η εθελοντική αιμοδοσία, την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Γυμναστήριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ                                        ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ

ΕΥΑΘ, προγραμματισμένες διακοπές νερού στο Ωραιόκαστρο

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012(σήμερα), από τις 9:00 έως τις 13:00, θα γίνουν εργασίες διακλαδώσεων και επεκτάσεων του δικτύου ύδρευσης στη συμβολή των οδών Σαμαρίνας με Πάικου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Ροδάνθεια 2012,την Παρασκευή η έναρξη με Λαϊκή και Ρεμπέτικη Κομπανία στο ΜελισσοχώριΜορφωτική Πολιτιστική Κίνηση Μελισσοχώρι 24-6-2012
Νέων Μελισσοχωρίου Α.Π 12 / 2012


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ του συλλόγου σας καλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις πολιτισμού ΄΄ΡΟΔΑΝΘΕΙΑ 2012΄΄ , που διοργανώνει η Μορφωτική Πολιτιστική Κίνηση Νέων Μελισσοχωρίου. 
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Ιουνίου 2012 στο Κρυονέρι (στο χώρο των παλαιών κατασκηνώσεων Μελισ/ρίου). 
Η Παρασκευή 29-6-2012 είναι αφιερωμένη στην λαϊκή – ρεμπέτικη μουσική, με το πολυπληθές μουσικό σχήμα ΄΄ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ΄΄, το Σάββατο 30-6-2012 στην παραδοσιακή μουσική και τραγούδια με το συγκρότημα του Λιβαθηνού Διονύση και τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων. 
Παράλληλες εκδηλώσεις: σκίτσου – κοσμήματος – ζωγραφικής
Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 21.00 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τουρλιανίδης Βασίλειος

ΔΑΣΩ:ΑΦΑΝΤΟΣ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΜΠΕΚΑΣ


Δελτίο τύπου του ΔΑΣΩ

ΑΦΑΝΤΟΣ  Ο  ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ  ΜΠΕΚΑΣ

Dvd_large_syllbek1-thumb-medium        Άδικα περίμεναν οι διοικούντες του Δ.Α.Σ. Ωραιοκάστρου την εμφάνιση του αστυνόμου Μπέκα για την διαλεύκανση των μυστηριωδών εξαφανίσεων που αφορούν το Δ.Α.Σ. Ωραιοκάστρου .
        Όσον αφορά το στεφάνι ,που εξαφανίστηκε μέσα από το δημαρχείο , δεν χρειάστηκε την παρέμβαση του αστυνόμου Μπέκα , διότι όπως λέει ο θυμόσοφος Ελληνικός  λαός «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο» , όταν μάλιστα  κάποιοι δεν ξέρουν να κρατούν το στόμα τους κλειστό  και  αποκαλύπτουν πρόσωπα και πράγματα.
        Όσον αφορά τις μπάλες (10 στον αριθμό ) και τα νερά ( πάνω από 600 μπουκάλια ) που εκλάπησαν από τον χώρο του Κονταξοπούλειου , πάλι δεν χρειάζεται ο αστυνόμος Μπέκας αλλά η καλύτερη φύλαξη του χώρου, που και αυτό είναι ευθύνη ή  μάλλον  παράλειψη του δήμου .
        Για να μην αναφέρουμε και τις 2 ( δυο ) παραβιάσεις των γραφείων του Συλλόγου από  όπου έκλεψαν μια τηλεόραση 40΄(ιντσων) , ένα (1)  βίντεο και έγραφα του Συλλόγου , καθώς  επίσης εξαφανίστηκαν και  δυο (2) πανό του Δ.Α.Σ. Ωραιοκάστρου το ένα πάλι μέσα από το Κονταξοπούλειο και το άλλο από το γήπεδο του τένις . Στα παραπάνω  δεν  σκεφτήκαμε να καλέσουμε  τον αστυνόμο Μπέκα αλλά κάτι καλύτερο,  καλέσαμε  το ίδιο το αστυνομικό  τμήμα Ωραιοκάστρου. Αυτό θα πει φύλαξη .
      Και να σκεφτεί κανείς ότι όλες αυτές οι κλοπές έγιναν  σε λιγότερο από έναν χρόνο από το Σεπτέμβρη του 2011, και μάλιστα σε χώρο που φυλάσσετε από τον δήμο.
        Η συνεχής επανάληψη  κλοπών , σε βάρος του Δ.Α.Σ. Ωραιοκάστρου , δείχνει  με σαφήνεια ότι τα γεγονότα  μόνον ως τυχαία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν , όπως θέλουν να παρουσιάζουν  κάποιοι. Άλλωστε επαναλαμβανόμενες  συμπτώσεις παύουν να είναι συμπτώσεις .
 « Ο νοών νοείτω » !!!!!!!

Συνεδριάζει αύριο 26 Ιουνίου το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου


Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ωραιοκάστρου .Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ:  8η Πρόσκληση  pdf_small.gif

ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ;;;


ΠΟΝΤΙΚΟΣ   ΣΤΟ   ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ;;;

      Σε μηνιαίο έντυπο του δήμου μας διαβάσαμε μια πρόταση που έκανε ο Σύλλογος μας στον δήμαρχο Ωραικάστρου στις 17-5-12 για την λειτουργία του κολυμβητηρίου .Το  περιεχόμενο της πρότασης μας δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ  από εμάς , περιμένοντας , εις μάτην ,την απάντηση του δήμαρχου .
      Η πρόταση μας αφορούσε την έγκαιρη λειτουργία  του κολυμβητηρίου , λόγω των προβλημάτων από την μη έγκαιρη πρόβλεψη  πρόσληψης προσωπικού από τον δήμο . Ήταν μια ακόμη απόδειξη του ενδιαφέροντος  μας για τα αθλητικά δρώμενα και για τους πολίτες του Ωραικάστρου. Όλα αυτά χωρίς κανένα οικονομικό όφελος για τον Δ.Α.Σ. Ωραικάστρου , ίσα - ίσα  ήμασταν διατεθειμένοι να αναλάβουμε μια επιπλέον ευθύνη, για το καλό του δήμου και των πολιτών από την χρήση του κολυμβητηρίου.
     Ο δήμαρχος , ως συνήθως , τήρησε σιγή ιχθύος στην πρόταση μας (17-5-12) , με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη της λειτουργίας του κολυμβητηρίου για πάνω από ένα (1) μήνα.
     Ενώ λοιπόν ο δήμαρχος ,τηρούσε σιγή ιχθύος , στην πρόταση μας που παρέλαβε στις 17-5-2012 , βγήκε η πρόταση μας σε μηνιαίο έντυπο του Ωραικάστρου .
Δικαιολογημένα μας γεννιούνται τα παρακάτω ερωτηματικά
·        Το άφησε να διαρρεύσει ο ίδιος ο δήμαρχος ;;;;;;;
·        Το άφησε να διαρρεύσει κάποιος υπάλληλος του δήμου ;;;;;;;
·        Το βρήκε ποντικός που τρύπωσε στο δημαρχείο ,στο γραφείο του δημάρχου ;;;;;;
       Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση  αυτής της πρότασης μας   στο συγκεκριμένο έντυπο είναι απόρροια (;;;) της στενής σχέσης δημάρχου – εκδότη .
     Θέλουμε να πιστεύουμε ότι  η συνολική κρίση , οικονομική , ηθική  και θεσμών , που βιώνουμε ως χώρα  δίδαξε έστω και ελάχιστα κάτι  στους ασκούντες την εξουσία, ακόμη  και σε τοπικό επίπεδο .
      Όσον αφορά το έντυπο, κατά την άποψη μας η δημοσιογραφία πρέπει να ασκείται με υπευθυνότητα και  επιχειρήματα και όχι με ειρωνείες και υπονοούμενα που στόχο έχουν να πλήξουν τον Σύλλογο μας . Την στιγμή μάλιστα που έχουμε ξεκάθαρα δηλώσει ότι στόχος μας είναι η ενασχόληση με τον αθλητισμό .
      Μας θλίβει ιδιαίτερα  το γεγονός ότι το έντυπο θεωρεί τον δήμο ως ένα μαγαζί που τα κλειδιά του μπορούν να παραδίδονται στον καθένα παρά την λαϊκή βούληση .
      Στη συνέχεια  δημοσιοποιούμε την επιστολή – πρόταση που υποβάλαμε στον δήμαρχο στις   17-5-2012 με αριθμό πρωτ. παραλαβής 13919 και την εκθέτουμε στην κρίση όλων σας αν όντως ήταν προς όφελος των δημοτών Ωραικάστρου  η λειτουργία του κολυμβητηρίου τουλάχιστον έναν μήνα  νωρίτερα
                                                                                                Ωραιόκαστρο  16-5-2012
Αρ. Πρωτ          1583


Προς
ΔΗΜΑΡΧΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
κ. Σαραμάντο Δημήτρη
ΚΟΙΝ: ΔΗ.ΚΕ.Ω.
Γραφείο Αθλητισμού
Πρόεδρο Τοπικού  Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. Πρωτ. Παραλ. 13919/17-5-12

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Κύριοι,

Πληροφορηθήκαμε από το Δελτίο Τύπου του Δήμου την αδυναμία να λειτουργήσει άμεσα το κολυμβητήριο με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες.
Θέλοντας να συνεισφέρουμε στους δημότες του Ωραιοκάστρου, οι οποίοι θεωρούν απαραίτητη και σημαντική την άμεση λειτουργία του κολυμβητηρίου, προτείνουμε στον Δήμο να αναθέσει με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στον Δ.Α.Σ.Ωραιοκάστρου την άμεση λειτουργία του κολυμβητηρίου. Να διαθέσει το τεχνικό προσωπικό του Δήμου καθώς και το χρηματικό ποσό που διέθεσε πέρσι για την εύρυθμη λειτουργία του κολυμβητηρίου. Ο Δ.Α.Σ.Ωραιοκάστρου ως αθλητικός σύλλογος μπορεί να προσλάβει χωρίς την ύπαρξη κυβέρνησης το προσωπικό που χρειάζεται για την άμεση λειτουργία του.
Ο Δ.Α.Σ.Ωραιοκάστρου εφόσον εξασφαλίσει τα παραπάνω (οικονομική, τεχνική υποστήριξη) αναλαμβάνει την υποχρέωση να ξεκινήσει άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες (την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού που θα προσλάβανε ο Δήμος), ώστε να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν το κολυμβητήριο.
Επειδή ανακοινώθηκε ήδη η διενέργεια επαναληπτικών Εθνικών εκλογών παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Με τιμή το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ                                       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ICBS Thessaloniki Business College και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, διοργανώνουν την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012, στις 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κολεγίου, εκδήλωση με θέμα: 

"ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"


Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των προσπαθειών και δράσεων που έγιναν στη  κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατά τα 100 τελευταία χρόνια, όπως τα διηγούνται οι απόγονοι και συνεχιστές των πρωτοπόρων επιχειρηματιών, οι οποίοι έδρασαν στην πόλη από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Συνεκτικός ιστός των αφηγήσεων θα είναι το μάνατζμεντ, η διαχρονική του δύναμη και ισχύς, αλλά και τα διαφορετικά στυλ και οι διαφορετικές πρακτικές και προσεγγίσεις, οι ιδιαιτερότητες των καταστάσεων, που αντιμετωπίσθηκαν,  υιοθετήθηκαν και επιχειρήθηκαν κατά την περίοδο αυτή.  Υπήρξαν ομοιότητες, ή διαφορές; Ισχύουν και σήμερα οι αρχές και τα πιστεύω της εποχής, ή έχουν (σημαντικά;) διαφοροποιηθεί;  

Οι έξι επιχειρήσεις που συνεχίζουν έως σήμερα τη λειτουργία τους, από τις πιο παλιές και από διαφορετικούς κλάδους μεταποιητικής δραστηριότητας  και θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση είναι:

 


Χορηγός Ζωντανής Μετάδοσης

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Για να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του κολεγίου στο τηλ. 2310698598, ή να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

ΔΗΜΟΙ Έγιναν... ζούγκλα δρόμοι και οικισμοί

«Προ ημερών βγήκαμε με τον 11χρονο γιο μου στη στάση του λεωφορείου και νομίσαμε ότι βρεθήκαμε στη ζούγκλα. Εκατέρωθεν του δρόμου υπάρχει πυκνή βλάστηση, σκουπίδια, ξερά χόρτα και καλάμια, από όπου ξεπετάγονται φίδια και σαύρες. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη, ο κόσμος φοβάται να κυκλοφορήσει πεζή και ο δήμος παρά τις καταγγελίες μας δηλώνει αδυναμία να κάνει αποψίλωση».

Της Φανής Σοβιτσλή από την ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ
fanisovi@gmail.com
Η Μαρία Σημιτοπούλου, κάτοικος Αγίας Τριάδας, ήρθε επανειλημμένα αντιμέτωπη με τέτοιες απαράδεκτες εικόνες σε πολλά σημεία του δήμου Θερμαϊκού. Οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι, όπως καταγγέλλει, ακόμη κι αυτοί που συνδέουν τους οικισμούς, είναι πνιγμένοι στα χόρτα, φιλοξενώντας φωλιές φιδιών και αποτελώντας εν δυνάμει εστίες πυρκαγιών σε μια περίοδο που οι θερμοκρασίες χτυπούν κόκκινο. Παρά τις οχλήσεις όμως της ίδιας και άλλων κατοίκων της περιοχής προς τον οικείο δήμο, το αίτημα για επείγουσα αποψίλωση της βλάστησης στα πρανή και τα σημεία εκατέρωθεν των δρόμων συνεχίζει να θεωρείται... πολυτέλεια. Η δημοτική αρχή δηλώνει ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα, αλλά επικαλείται έλλειψη προσωπικού, κονδυλίων και αναγκαίου εξοπλισμού για να φέρει σε πέρας την επιχείρηση καθαριότητας στην πλέον τουριστική περιοχή της Θεσσαλονίκης. «Τα χόρτα κοντεύουν να μας πνίξουν, τα φίδια απειλούν να φτάσουν στα σπίτια μας, και δεν υπάρχει ένα συνεργείο του δήμου για να κάνει τη στοιχειώδη αποψίλωση», επισημαίνει η κ. Σημιτοπούλου.
Για πλήρη αδυναμία της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες αποψίλωσης κάνει λόγο ο δήμαρχος Θερμαϊκού Ιωάννης Αλεξανδρής, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει προσωπικό ούτε εξοπλισμός. «Καθαρίζουμε ό,τι προλαβαίνουμε, αλλά ο δήμος πλέον είναι μεγάλος και το προσωπικό θέλει μέρες μόνο για να καθαρίσει τον δρόμο Θερμαϊκού - Μηχανιώνας μήκους 15 χλμ.», ανέφερε.
Περιφερειακοί δήμοι
Ανάλογη είναι η κατάσταση που επικρατεί στους περισσότερους δήμους περιφερειακά της Θεσσαλονίκης. Στον δήμο Χαλκηδόνας, σε μια έκταση 400.000 στρεμμάτων, οι βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα η βλάστηση να πυκνώσει, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα ακόμα και μέσα στους οικισμούς. «Η επιχείρηση αποψίλωσης γίνεται δυστυχώς μετ’ εμποδίων σε όλο τον διευρυμένο δήμο. Είναι γεγονός ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται και φοβούνται για φωτιές, αλλά με τα μέσα που διαθέτουμε δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα», ανάφερε ο δήμαρχος Παναγιώτης Δαϊκούδης. Στον Λαγκαδά, τον μεγαλύτερο χερσαίο δήμο της χώρας, η δημοτική αρχή έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, καθώς τα μόλις 70 άτομα στην καθαριότητα και τα πράσινο δεν προλαβαίνουν ούτε την αποκομιδή. «Έχουμε 45 χωριά και δεκάδες οικισμούς, όπου οι δρόμοι από τη βλάστηση μοιάζουν με ζούγκλα. Τα ξερά χόρτα και οι καλαμιές στους δρόμους αποτελούν εν δυνάμει εστίες φωτιάς, αλλά είμαστε με δεμένα χέρια», τόνισε ο δήμαρχος Ιωάννης Αναστασιάδης. Ίδια είναι η κατάσταση και στον διευρυμένο δήμο Ωραιοκάστρου, όπου το προσωπικό των 40 ατόμων, σύμφωνα με τον δήμαρχο Δημήτρη Σαραμάντο, δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά. «Το πρόβλημα με τα χόρτα είναι έντονο τόσο στα σημεία εκατέρωθεν των δρόμων όσο και μέσα στα χωριά των πρώην δήμων. Φοβόμαστε καθημερινά για φωτιές και προσπαθούμε με εθελοντές τουλάχιστον να τα περιφρουρούμε».
Οι εξαιρέσεις
Εντύπωση προκαλεί ότι ενώ οι περισσότεροι δήμοι στη Θεσσαλονίκη διαμαρτύρονται για ελλείψεις κονδυλίων και προσωπικού, προκειμένου να δικαιολογήσουν την άσχημη κατάσταση στις περιοχές τους, υπάρχουν και άλλοι με ανάλογα προβλήματα που όμως κατάφεραν να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο της αποψίλωσης της βλάστησης. Πρόκειται μάλιστα για δήμους περιαστικούς, όπως οι δήμοι Νεάπολης - Συκεών και Πυλαίας - Χορτιάτη, οι οποίοι έθεσαν σε προτεραιότητα το πρόβλημα ενόψει καλοκαιριού. «Το πρόβλημα με τη βλάστηση είναι μεγάλο εδώ και πολύ καιρό, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ωστόσο αρχίσαμε την αποψίλωση από τον Μάιο, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς είμαστε δίπλα στο Σέιχ Σου» τόνισε ο αντιδήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη Γιώργος Κεδίκογλου. Σημείωσε ακόμα ότι σε περιοχές με πράσινο, όπως ο Χορτιάτης και το Πανόραμα, φωλιάζουν φίδια, γι’ αυτό και έπρεπε εγκαίρως, όπως είπε, να κοπούν τα χόρτα και οι καλαμιές.
Ανάλογη μέριμνα έδειξε και ο δήμος Νεάπολης - Συκεών, όπου είναι καθαρά τα περισσότερα σημεία των δρόμων στις παρυφές του δάσους. «Ξεκινήσαμε νωρίς την αποψίλωση, με τη βοήθεια του υφιστάμενου προσωπικού και μιας εργολαβίας που πήραμε, γιατί οι κίνδυνοι τώρα το καλοκαίρι είναι μεγάλοι για τους πολίτες», σημείωσε ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Κιζιρίδης.

Σήμερα αρχίζουν οι εκδηλώσεις στο ΔΡΥΜΟ


Ο "Παρακαμνιός" στο ΔΡΥΜΟ

"Για 12η συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού διοργανώνει και σας προσκαλεί στις ετήσιες πολιτιστικές εκδλώσεις με αφορμή την αναβίωση του εθίμου του "Παρακαμνιού". Φέτος, οι εκδηλώσεις είναι προσανατολισμένες στην ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού του Δρυμού, αλλά και άλλων περιοχών. Έτσι, το πρόγραμμα για φέτος περιλαμβάνει εκδηλώσεις αυτού του χαρακτήρα. Παρά τη δύσκολη οικονομικά χρονιά το πρόγραμμα του φετινού "Παρακαμνιού" διατηρεί την ποικιλία και την ποιότητά του."

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Εντυπωσίασαν οι κανταδόροι της ΕΠΩΦ με την εμφάνισή τους στο Ωραιόκαστρο

"Γέμιδαν" οι κεντρικοί δρόμοι του Ωραιοκάστρου απο μουσική και τραγούδια που στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας μουσικής προσέφεραν με την χορωδία τους τα μέλη της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου & Φίλων κάνοντας πολλούς απο τους  κατοίκους να αναπολούν...το παρελθόν!!!


Φωτ/φίες και Βίντεο
Σήμερα οι κανταδόροι της ΕΠΩΦ στους δρόμους του Ωραιοκάστρου
 Η Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων, συμμετέχοντας στις απανταχού εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα μουσικής, θα προσφέρει στους κατοίκους του Ωραιοκάστρου στιγμές μοναδικές. Η χορωδία του συλλόγου - υπο τη διεύθυνση της μαέστρου δ. Δήμητρας Ζησέκα - θα διέλθει από τις κεντρικές οδούς της πόλης μας τραγουδώντας καντάδες. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8.30 μ.μ της Παρασκευής 22 Ιουνίου 2012, λίγο πριν τον ποδοσφαιρικό αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την αντίστοιχη της Γερμανίας.Καντάδες αθηναικές, ζακυνθινές και κεφαλλονίτικες θα γεμίσουν τον αέρα της πόλης μας, μεταφέροντάς μας σε εποχές πιο ρομαντικές και πιο ξέγνοιαστες.Στο ακορντεόν θα συνοδεύει ο Αλέκος Κεβρεκίδης. Ετοιμαστείτε να υποδεχθείτε και ν αναπολήσετε μαζί μας. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ                                                                         ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ 


Δείτε στο βίντεο παρακάτω την χορωδία της ΕΠΩΦ στις πρόσφατες εκδηλώσεις:

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Παραίτηση συνοδευόμενη με καταγγελίες από την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου ΩραιοκάστρουΔήλωση Θεόδωρου Καράογλου για την ανάληψη της ηγεσίας Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης


Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2012 

 Δήλωση Θεόδωρου Καράογλου για την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.
    
Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό της χώρας Αντώνη Σαμαρά για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει την ηγεσία του επανιδρυθέντος Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση Εθνικής συνεργασίας, με Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα αυξάνει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ευθύνης μου απέναντι στον Ελληνικό λαό. Με πλήρη επίγνωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες καλείται να εργαστεί η σημερινή Κυβέρνηση, αισθάνομαι διπλή την τιμή που μου γίνεται και δεσμεύομαι ότι θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών τόσο του Πρωθυπουργού, όσο και των Ελλήνων πολιτών. Η επανίδρυση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης αποτελεί μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα εργαλείο ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων για την ευρύτερη περιοχή. Το νέο Υπουργείο, το οποίο έχω την τιμή να αναλαμβάνω, θα διαδραματίσει το ρόλο που ιστορικά του αναλογεί για τη Μακεδονία και τη Θράκη μας. Ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρος Καράογλου

Η ΝΕΑ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ

Η νέα κυβέρνηση συνεργασίας έχει την εξής σύνθεση: Πρωθυπουργός: Αντώνης Σαμαράς Υπουργείο Εσωτερικών: Ευριπίδης Στυλιανίδης, με υφυπουργό τον Χαραλαμπο Αθανασίου Υπουργείο Οικονομικών: Βασίλης Ράπανος, με αναπληρωτή αρμόδιο για τα έσοδατον Χρήστο Σταϊκούρα και υφυπουργό τον Γιώργο Μαυραγάνη Υπουργείο Διοικητής Μεταρρύθμισης: Αντωνης Μανιτάκης, με υφυπουργό τον Μανούσο Βολουδάκη Υπουργείο Εξωτερικών: Δημήτρης Αβραμόπουλος, υφυπουργό τον Δημήτρη Κούρκουλα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Πάνος Παναγιωτόπουλος, με υφυπουργούς τον Παναγιώτη Καράμπελα και τον Δημήτρη Ελευσινιώτη Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών: Κωστής Χατζηδάκης, με αναπληρώτη τον Σταύρο Καλογιάννη και υφυπουργούς τον Νότη Μηταράκη και τον Θανάση Σκορδά. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Κωστής Μουσουρούλης με υφυπουργό τον Γιώργο Βερνίκο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Ευάγγελος Λιβιεριάτος, αναπληρωτής ο Σταύρος Καλαφάτης και υφυπουργό τον Ασημάκη Παπαγεωργίου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, με αναπληρωτή Πολιτισμού τον Κώστα Τζαβάρα, υφυπουργούς τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θόδωρο Παπαθεοδώρου Υπουργείο Απασχολησης: Γιάννης Βρούτσης με υφυπουργό Νίκος Νικολόπουλος Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Αντρέας Λυκουρέντζος με αναπληρωτή τον Μάριο Σαλμά, υφυπουργό Φωτείνη Σκοπούλη Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Αθανάσιος Τσαυτάρης με αναπληρωτή τον Μάξιμο Χαρακόπουλο. Υπουργείο Δικαιοσύνης: Αντώνης Ρουπακιώτης, με υφυπουργό τον Κώστα Καραγκούνη Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Νίκος Δένδιας Υπουργείο Τουρισμού: Όλγα Κεφαλογιάννη Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης: Καράογλου Θεόδωρος Υπουργός Επικρατείας: Δημήτρης Σταμάτης Εκπρόσωπος Τύπου: Σίμος Κεδίκογλου